Informace o insolvenčním řízení s Triglav pojišťovnou je mylná

Česká národní banka vydává k informacím médií týkajícím se společnosti Triglav pojišťovna a.s. následující prohlášení:

„Podle posledních zpráv České národní banky z Krajského soudu v Brně nedošlo k zahájení insolvenčního řízení s Triglav pojišťovnou. Původní informace se ukázala být jako mylná. Triglav pojišťovna splňuje z pohledu České národní banky jako instituce zodpovědné za dohled nad finančním trhem veškeré regulatorní požadavky. Pojišťovna standardním a nezměněným způsobem poskytuje všechny produkty a služby.“

Marek Petruš, mluvčí ČNB