Hodnota padělků výrazně klesla, české peníze jsou bezpečné

V roce 2011 bylo na území České republiky zadrženo celkem 4 541 padělaných a pozměněných bankovek a mincí české měny v celkové hodnotě 2,94 milionu Kč. „Celková hodnota padělků českých bankovek opět klesla,“ uvedl člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek.

„Většinu padělků rozpozná i laik,“ dodal člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek. „K odhalení padělku stačí kontrola základních ochranných prvků, a to ve třech jednoduchých krocích: promnutím bankovky mezi prsty, pohledem na bankovku proti světlu a jejím sklopením.“ Návod na kontrolu ochranných prvků na bankovkách nabízí ČNB široké veřejnosti v řadě informačních materiálů, například v animovaných prezentacích bankovek a mincí na webu ČNB, v aplikaci České peníze pro iPod, iPhone a iPad, na lentikulárních kartičkách a v letácích.

Z celkového počtu 4 541 padělaných a pozměněných bankovek a mincí české měny bylo vloni 4 499 padělaných bankovek, 21 padělaných mincí a 21 pozměněných bankovek a mincí. Jejich hodnota činila 2,94 milionu Kč. V roce 2010 bylo přitom zadrženo celkem 4 986 padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí v hodnotě přes 4,8 milionu korun.

Padělatelé se v posledních letech nejčastěji zaměřují na výrobu nepravých bankovek v hodnotách 500 Kč a 1 000 Kč. Ani rok 2011 nebyl výjimkou. Hodnotu 500 Kč měl každý druhý zadržený padělek, portrét Františka Palackého nesla každá pátá falešná bankovka.

Významná většina padělků byla stejně jako v předcházejících letech vytištěná na inkoustových tiskárnách (96 %). V pětistupňové škále nebezpečnosti je 73 procent padělků českých bankovek hodnoceno 4. nebo 5. stupněm jako méně zdařilé nebo neumělé. Takové falzifikáty nenesou zpravidla žádná nebo pouze jednoduchá napodobení ochranných prvků.

Padělaných zahraničních platidel bylo vloni odhaleno celkem 1 461 kusů v hodnotě 3,1 milionu Kč. Nejčastěji šlo o padělky 100 USD, v případě společné evropské měny bylo zadrženo nejvíce nepravých 100 EUR, 50 EUR a 20 EUR. Celkem bylo na území České republiky zadrženo 6 002 kusů padělaných a pozměněných českých a zahraničních bankovek a mincí v hodnotě 6,1 milionu Kč. Z oběhu jich bylo zadrženo 5 170 kusů, 832 kusů zadržela policie ještě před tím, než s nimi padělatelé zaplatili.

Vedle padělaných bankovek a mincí bylo vloni zadrženo 6 878 kusů napodobenin českých a zahraničních bankovek a mincí.

Na území Evropské unie bylo v roce 2011 odhaleno 648 tisíc padělků eurobankovek a téměř 159 tisíc padělků euromincí. Na milion eurobankovek v oběhu připadalo cca 43 padělků. Pro srovnání, na milion českých bankovek v oběhu připadalo pouze 13 padělků.

2011 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 4 135 364 4 499
Padělané bankovky EUR 574 90 664
Padělané bankovky USD 310 376 686
Padělané bankovky ostatní 34 0 34
Padělané mince CZK 21 0 21
Padělané mince ostatní 70 0 70
Pozměněné bankovky a mince CZK 21 0 21
Pozměněné bankovky a mince ostatní 5 2 7
Celkem 5 170 832 6 002

2010 - Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR

  Zadrženo
  v oběhu policií celkem
Padělané bankovky CZK 3 690 1 212 4 902
Padělané bankovky EUR 787 12 799
Padělané bankovky USD 610 1 611
Padělané bankovky ostatní 76 0 76
Padělané mince CZK 56 0 56
Padělané mince ostatní 55 0 55
Pozměněné bankovky a mince CZK 28 0 28
Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2
Celkem 5 304 1 225 6 529

 

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB