Guvernérem ČNB jmenován Jiří Rusnok

Novým guvernérem České národní banky bude Jiří Rusnok (55 let). Prezident republiky Miloš Zeman jej dnes při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě jmenoval do funkce na šest let s účinností od 1. července 2016. Jiří Rusnok je nyní členem bankovní rady ČNB.

„Jsem velice poctěn tím, že mohu stát v čele této jedinečné a mezinárodně uznávané instituce. Budu všemožně se svými kolegy usilovat o to, aby všechny zákonem svěřené činnosti, zejména v oblasti cenové a finanční stability nebo dozorování finančního trhu, byly i nadále plněny s maximální odborností a pečlivostí a ku prospěchu české ekonomiky,“ uvedl Jiří Rusnok.

Jiří Rusnok bude od vzniku současné ČNB v roce 1993 jejím v pořadí čtvrtým guvernérem. Jeho předchůdci byli Josef Tošovský, Zdeněk Tůma a Miroslav Singer, jemuž nynější mandát vyprší k 30. červnu 2016 a již nemůže být prodloužen.

Jiří Rusnok je členem bankovní rady, nejvyššího řídícího orgánu ČNB, od března 2014. Svůj první šestiletý mandát se rozhodl předčasně ukončit s ohledem na požadavky evropského práva, které vyžaduje, aby guvernér národní centrální banky byl jmenován alespoň na funkční období pěti let.

ČNB pečuje o cenovou a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh a zúčtování bank a vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu.

Bankovní rada je sedmičlenná, vedle Miroslava Singera a Jiřího Rusnoka ji tvoří viceguvernéři Mojmír Hampl a Vladimír Tomšík a členové Kamil Janáček, Lubomír Lízal a Pavel Řežábek. Mandát k 30. červnu 2016 končí i Kamilu Janáčkovi. Novými členy bankovní rady již byli s účinností od 1. července 2016 jmenováni Vojtěch Benda a Tomáš Nidetzký.

Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti let a nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB