Guvernér Aleš Michl odhalil busty zakladatelů československé měny Rašína a Engliše

ČNB u příležitosti 155. narozenin prvního ministra financí Československa Aloise Rašína uspořádala ve svém Návštěvnickém centru slavnostní večer věnovaný zakladatelům československé měny. Guvernér Aleš Michl odhalil busty Aloise Rašína a Karla Engliše a zahájil výstavu s nimi spojenou.

„Alois Rašín a Karel Engliš stáli u zrodu československé koruny a patřili k nejvýznamnějším osobnostem první československé republiky. Díky nově odhaleným bustám a výstavě, která je doprovází, se budou moci návštěvníci o české měně dozvědět zase z jiného úhlu pohledu,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Busty Rašína a Engliše z dílny akademického sochaře Michala Moravce jsou od úterý 18. října 2022 nově umístěny před vstupem do expozice Lidé a peníze v Návštěvnickém centru ČNB v Praze v ulici Na Příkopě. Lidé si mohou prohlédnout také výstavu dokumentů z Archivu ČNB dokládajících jejich činnost týkající se československé měny a dále předměty vztahující se ke vzniku pamětních bankovek a oběžných mincí, kterými ČNB obě mimořádné osobnosti v poslední době připomněla.

Návštěvnické centrum v budově ČNB v Praze Na Příkopě je otevřené pět dní v týdnu – od úterý do soboty. Skupinové prohlídky (od deseti osob výše, tedy například školní kolektivy) v pracovní dny je možné objednat prostřednictvím rezervačního systému na webu nc.cnb.cz. Vstup pro jednotlivce, a to i v sobotu, je možný bez objednání dle aktuální obsazenosti a kapacity NC. Návštěva je zdarma.

Alois Rašín (18. října 1867 – 18. února 1923) byl jedním z Mužů 28. října, autorem prvního zákona nově vzniklého Československa a prvním československým ministrem financí.

Karel Engliš (17. srpna 1880 – 13. června 1961), byl český národohospodář, filozof, právník a politik. Mimo jiné byl ministrem financí Československa a guvernérem Národní banky Československé.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Guvernér Aleš Michl odhalil busty zakladatelů československé měny Rašína a Engliše