Nové hlavy k narozeninám Rašína a Engliše

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 24. 10. 2022 strana 10, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Na 155. narozeniny Aloise Rašína, minulý týden, jsme v České národní bance vystavěli jeho novou bustu. A aby historii bylo učiněno zadost, nechali jsme vyhotovit také bustu Karla Engliše. Křtitele jsme měli z rodiny. Na malou večerní akci přišla k nám do banky Karolina Breitenmoser-Stransky, pravnučka Aloise Rašína. Dále pak Marta Kapsová a František Plhoň – vnučka a vnuk Karla Engliše. Busty jsou z dílny akademického sochaře Michala Moravce. Zatím je obě můžete vidět před vstupem do expozice Lidé a peníze v Návštěvnickém centru ČNB v Praze v ulici Na Příkopě.

Výhledově by ale měla v Praze zůstat jen hlava Rašína. Chceme k ní dodělat výstavu připomínající jeho osobu a vývoj českého ekonomického myšlení v minulosti. Tedy prameny, z nichž čerpal nejen Rašín a jeho současníci, ale i my dnes. Součástí budoucích prohlídek by se měla stát také speciální místnost, kdy návštěvníci vstoupí přímo do pracovny Aloise Rašína, která přiblíží jeho život a dílo.

Hlavu Engliše pošleme na naši pobočku v Ostravě, neb je rodákem z nedaleké Hrabyně. V Ostravě bychom mu mohli udělat i malou výstavu, která by se zaměřila na jeho život a dílo a vývoj českého ekonomického myšlení s důrazem na jeho teleologickou metodu a žáky jeho školy.

Rašín a Engliš měli rozdílné povahy. Rašín měl vizi, byl to radikál, který dokáže prosadit svůj názor. Byla to osobnost, která byla jako stvořená pro dobu převratu. Naopak Engliš patřil spíše do doby, kdy bylo nutné provádět stabilizační politiku. Co je ale důležité, proč jsme je oba teď dali dohromady, je, že ve zlomových okamžicích stáli na stejných pozicích, přestože se mnohdy odlišovali v detailu. Oba se snažili o prosperitu republiky, jen každý jinak, s ohledem na svou ekonomickou koncepci či filozofii. A to bez nároku na osobní výhody.

Tak hezké narozeniny, pane Rašíne, a dodatečně i vám k těm srpnovým, pane Engliši!