Projev Aleše Michla při slavnostním odhalení bust zakladatelů československé měny Rašína a Engliše

Aleš Michl, guvernér ČNB
Praha, 18. října 2022

Vážená paní Karolino,
Vážená paní Kapsová, vážený pane Plhoni,
Vaše eminence kardinále Duko,
Vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás přivítal na půdě České národní banky u příležitosti slavnostního večera věnovaného zakladatelům československé měny. Alois Rašín a Karel Engliš ji jednak ve své době zásadně formovali a jednak jejich názory na podobu současné měny a měnová opatření rezonují mezi českými ekonomy dodnes.

Česká národní banka jako ústřední banka státu se vedle toho, že se stará o cenovou stabilitu a stabilitu celého českého finančního systému, svou činností také snaží podpořit rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice, což dokládá také Návštěvnické centrum České národní banky. Jeho expozice se snaží ukázat historii naší měny, ale i to, co Česká národní banka dělá a jakým způsobem nás všechny její činnost ovlivňuje. Právě proto bych rád dnes u příležitosti 155. výročí narození doktora Aloise Rašína oznámil dva projekty, které Česká národní banka chce realizovat. Jejich cílem je dále rozvíjet finanční a ekonomickou gramotnost a zároveň připomenout dílo obou dnes vzpomínaných osobností.

Zde v Praze by měla nabídku expozice Lidé a peníze, která se věnuje historii naší měny, doplnit stálá výstava připomínající osobnost Aloise Rašína a vývoj českého ekonomického myšlení v minulosti, tedy prameny, z nichž čerpal nejen Alois Rašín a jeho současníci, ale i my dnes. Součástí budoucích prohlídek by se měla stát také tzv. imerzní místnost, kdy návštěvníci vstoupí přímo do pracovny Aloise Rašína, která přiblíží jeho život a dílo.

Naopak expozice Návštěvnického centra ČNB, kterou připravujeme pro Ostravu, by se měla nést v duchu profesora Karla Engliše. Vedle výstavy pojmenované Cestou peněz, která návštěvníkům přiblíží historii a současnost české měny a práci centrální banky, zde bude výstava, která se zaměří na život a dílo Karla Engliše a vývoj českého ekonomického myšlení s důrazem na jeho teleologickou metodu a žáky jeho školy.

V návaznosti na tyto projekty jsme se rozhodli odhalit dnes busty těchto dvou osobností, kterým budou naše nově připravované výstavy zasvěceny. Zatímco první z nich, busta Aloise Rašína, zůstane v pražském Návštěvnickém centru ČNB, druhá zamíří do Ostravy a stane se součástí tamní expozice ve chvíli, kdy tato bude otevřena.

Tak hezké narozeniny, pane Rašíne!