Fúze společností eBanka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.

Dne 20.5.2008 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB ze dne 16.5.2008, kterým v rámci společného správního řízení ČNB odsouhlasila zrušení společnosti eBanka, a.s. bez likvidace a její sloučení se společností Raiffeisenbank a.s.

Správní řízení bylo zahájeno dne 21.2.2008. V jeho průběhu bylo zjištěno, že obě banky splnily podmínky pro udělení předchozích souhlasů:

  • k rozhodnutí valné hromady o zrušení eBanky, a.s. a k její fúzi s Raiffeisenbank a.s.
  • k fúzi společnosti Raiffeisenbank a.s. s eBankou, a.s.

ČNB tak v zákonné lhůtě vydala uvedená rozhodnutí a fúzi bank odsouhlasila.

Právní účinky fúze nastanou dnem zápisu do obchodního rejstříku, což má dle sdělení nástupnické společnosti Raiffeisenbank a.s. nastat v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku.

V Praze dne 20.5.2008

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB