Finanční stabilita bude mít v ČNB vlastní sekci

Samostatný odbor finanční stability České národní banky se od 1. ledna 2018 přemění v sekci finanční stability. Toto rozhodnutí bankovní rady ČNB odráží rostoucí význam finanční stability a makroobezřetnostní politiky v činnosti centrální banky. V čele nové sekce bude stát současný ředitel samostatného odboru finanční stability Jan Frait.

Finanční stabilita se zejména v souvislosti s dopady finanční krize po roce 2007 stala jedním z nejdůležitějších úkolů nejen ČNB, ale také řady zahraničních institucí. Odhalování zranitelných míst ve finančním sektoru a jejich vazeb k vývoji ekonomiky a finančních trhů má za cíl zesílit odolnost finančního systému vůči šokům a omezit rizika jeho nestability.

„Z globální finanční krize je nutné se poučit, a proto je třeba předcházení finančním nerovnováhám v ekonomice věnovat patřičnou pozornost. Samostatný odbor finanční stability prošel v posledních zhruba pěti letech zásadními změnami. Tento proces symbolicky dovršujeme vznikem sekce,“ řekl guvernér Jiří Rusnok.

K zajištění finanční stability přispívá makroobezřetnostní politika, která byla na mezinárodní úrovni zformulována teprve v posledních letech. K jejím nástrojům patří proticyklická kapitálová rezerva, kapitálové rezervy pro systémově významné banky nebo doporučení bankám, jak mají postupovat při poskytování hypotečních úvěrů.

Nová sekce ČNB bude mít dva odbory – odbor makroobezřetnostní politiky a odbor makroobezřetnostních analýz. Náměstkem ředitele sekce finanční stability pověřeným řízením odboru makroobezřetnostní politiky bude Libor Holub. Ředitelkou odboru makroobezřetnostních analýz se stane Zlatuše Komárková. Součástí sekce bude také referát finančního výzkumu vedený stejně jako v současnosti Simonou Malovanou. Dohlížejícím členem bankovní rady bude stejně jako dosud viceguvernér Vladimír Tomšík.

Když guvernér ČNB Jiří Rusnok získal v říjnu ocenění magazínu Global Markets jako Guvernér centrální banky pro střední a východní Evropu pro rok 2017, jako důvod byla vedle hladkého ukončení kurzového závazku uvedena právě politika ČNB v oblasti finanční stability.

Prof. Dr. Ing. Jan Frait absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské–Technické univerzity v Ostravě, kde v roce 1995 získal doktorát. V témže roce jej Česká společnost ekonomická ocenila jako Mladého ekonoma roku. O tři roky později habilitoval v oboru ekonomie, v němž byl roku 2002 jmenován také profesorem. V letech 2001–2004 zastával funkci prezidenta České společnosti ekonomické. V ČNB pracuje od roku 2000, kdy se stal na šest let členem bankovní rady. V letech 2005–2006 byl také členem výboru pro hospodářskou politiku OECD. Od roku 2007 zodpovídá za oblast analýz finančních trhů a v současnosti zastává funkci ředitele odboru finanční stability. Jan Frait zastupuje ČNB také v poradním technickém výboru Evropské rady pro systémová rizika.

Ing. Libor Holub absolvoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukončení studia pracoval v letech 1986–2005 v řadě společností na pozicích zaměřených na finanční řízení. V letech 2005–2013 působil ve vedoucích funkcích společnosti Volksbank CZ. V České národní bance působí od ledna 2014. Zpočátku pracoval v sekci dohledu nad finančním trhem a od října 2014 je v samostatném odboru finanční stability na pozici vedoucího referátu makroobezřetnostní politiky a zástupce ředitele.

Ing. Zlatuše Komárková Ph.D. absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské–Technické univerzity v Ostravě a doktorské studium v oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V ČNB pracuje od roku 2006. Nejprve působila v sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, a to v odboru ekonomického výzkumu a finanční stability. Od roku 2010 pracuje v samostatném odboru finanční stability, v němž od ledna 2016 vede referát systémového rizika. Je autorkou mnoha odborných článků zejména z oblasti makroobezřetnostní politiky nebo finanční integrace trhů. Aktivně působí rovněž v akademické sféře.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB