FSI Award 2008

Petr Jakubík z České národní banky se stal letošním vítězem mezinárodní soutěže o prestižní cenu Institutu finanční stability (součást Banky pro mezinárodní platby v Basileji). Každé dva roky (od 2002) vybírá porota složená z guvernérů a jiných významných bankéřů z celého světa nejlepší práce na téma související s finanční regulací a dohledem. Z rukou předsedy Institutu Josefa Tošovského a ředitelky Elizabeth Rogers si Petr Jakubík cenu převzal ve středu 24. září v průběhu mezinárodní konference šéfů bankovního dohledu konané v Bruselu.

PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. pracuje v samostatném odboru ekonomického výzkumu a finanční stability a do soutěže se přihlásil s prací napsanou společně s ekonomem Evropské investiční banky Christianem Schmiederem. Vítězná práce se zabývá stresovým testováním a kreditním rizikem a srovnává českou a německou ekonomiku.