Emise zlaté pamětní 2500 Kč mince „Kulturní památka pivovar v Plzni“ z cyklu „Kulturní památky technického dědictví“

Česká národní banka vydává dne 8. října 2008 do oběhu šestou zlatou minci z cyklu „Kulturní památky technického dědictví“ – „Kulturní památka pivovar v Plzni“. Pamětní zlatá mince má nominální hodnotu 2500 Kč a jejím autorem je akademický sochař Zbyněk Fojtů.

Při příležitosti emisního dne této pamětní mince se uskuteční ve středu 8. října 2008 v pivovaru Plzeňský Prazdroj setkání představitelů České národní banky s pozvanými zástupci samosprávy, státní správy a podnikateli západočeského regionu. V Kongresovém sále Návštěvnického centra proběhne od 10,30 hodin ekonomická prezentace guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy a člena bankovní rady Roberta Holmana. Poté bude od 11,15 hodin prohlídka pivovaru a od 12,25 hodin se bude konat ve Velkém sále Reprezentačních prostor slavnostní vernisáž zlaté mince. Ve 12,50 hodin se v Technickém sále reprezentačních prostor uskuteční tisková konference s představiteli ČNB, Plzeňského Prazdroje a s autorem mince.

Zlatá mince Pivovar v Plzni je součástí cyklu s názvem „Kulturní památky technického dědictví“. Celý cyklus bude čítat deset mincí, ta s motivem pivovaru je v pořadí šestou. Příští rok je naplánována emise mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ a „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“. Celý cyklus bude zakončen v roce 2010 mincemi „Kulturní památka hamr v Dobřívi“ a „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“.

Více informací o pamětní zlaté minci:

Na lícní straně mince je kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, napravo je slezská orlice a nalevo je moravská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat jsou ve výřezu vyobrazeny pivovarské varné pánve. Při levém horním a pravém okraji mince je v neuzavřeném opisu název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Mezi kompozicí heraldických zvířat a vyobrazením varných pánví je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Při spodním okraji mince je označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Značka České Mincovny je umístěna v pravém dolním rohu výřezu s vyobrazením varných pánví.

Na rubové straně mince je Jubilejní brána Měšťanského pivovaru v Plzni, za níž je průhled do areálu pivovaru. Pod právovárečnými vraty je ve výřezu řada pivovarských sudů. Při levém a pravém okraji mince je neuzavřený opis „PIVOVAR V PLZNI“, který je rozdělen letopočtem ražby „2008“. U pravého okraje mince jsou umístěny iniciály autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny propojenými písmeny „FZ“.

Vítězný návrh mince vzešel z neomezené anonymní soutěže, která se uskutečnila v říjnu 2007 v ČNB. Soutěže se zúčastnilo 27 výtvarníků, kteří vytvořili 31 návrhů mince. Sádrové modely hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Ing. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze. Komise udělila první cenu a doporučení k realizaci návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Podle názoru komise tento návrh zobrazoval charakteristické dominanty pivovaru v podobě Jubilejní brány, kterou navíc vhodně doplňují prvky ztvárňující technologii výroby piva. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby a třetí cena udělena nebyla. Bankovní rada ČNB se s rozhodnutím komise ztotožnila a schválila realizaci návrhu. Sádrový model byl poté předán k realizaci České Mincovně v Jablonci nad Nisou.

Cyklus „Kulturní památky technického dědictví“ emitovaný ČNB v letech 2006 až 2010 má za cíl připomenout nejširší veřejnosti významné kulturní dědictví naší země. Při výběru památek prezentovaných v rámci cyklu byl kladen důraz nejen na tematickou různorodost zastoupených památek, ale také na zastoupení různých českých a moravských regionů. Všechny vydávané mince mají nominální hodnotu 2500 Kč, průměr 22 mm a hmotnost 7,78 g (1/4 troyské unce). Síla mince se liší v návaznosti na výšku reliéfu. Mince jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9 a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které má rozdílnou povrchovou úpravu a hranu. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem a jejich hrana je hladká. Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Prodej mincí fyzickým osobám zajišťuje ČNB prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

Další informace a vyobrazení mince

Pavlína Bolfová, mluvčí České národní banky