Ekonomové ČNB získali cenu F. Vencovského

Ekonomové České národní banky pánové Adam Geršl a Filip Novotný získali cenu prof. Františka Vencovského. K vyhlášení výsledků došlo dnes při příležitosti mezinárodní vědecké konference „ Nové výzvy pro ekonomy v globalizujícím se světě“, konané pod záštitou guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy.

Soutěž pro mladé ekonomy vyhlásila na počátku roku 2007 Vysoká škola finanční a správní s cílem podpořit rozvoj vědy a založit trvalou tradici spojenou se jménem předního českého ekonoma Františka Vencovského. Do soutěže se přihlásili s původními teoretickými statěmi téměř dvě desítky ekonomů. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 200 000 Kč. Další autoři obdrží věcné ceny a bude jim umožněno své práce prezentovat na konferenčním fóru.

PhDr. Adam Geršl, Ph.D. pracuje v samostatném odboru ekonomického výzkumu a finanční stability a do soutěže se přihlásil s prací „Tři nepřímé efekty přímých zahraničních investic: evidence z České republiky“. Ing. Filip Novotný pracuje v odboru vnějších ekonomických vztahů sekce měnové a statistiky ČNB a jeho práce je na téma „Přizpůsobovací role měnového kurzu v prostředí nedokonalé konkurence: na příkladu České republiky“.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB