ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. - nabídka převzetí

„České národní bance byl dne 21. října 2008 předložen společností ECM Group N.V. návrh nabídkového dokumentu obsahující náležitosti dobrovolné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Česká národní banka ve lhůtě patnácti pracovních dnů nezakázala uveřejnění předložené nabídky převzetí a neučinila ani jiný úkon, který by měl dopad na běh uvedené lhůty. Po jejím uplynutí dne 12. listopadu 2008 je tedy společnost ECM Group N.V. oprávněna uveřejnit nabídku převzetí určenou akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.“

Pavel Zúbek, Samostatný odbor komunikace ČNB