Dohoda o samoregulaci penzijních fondů

Česká národní banka – jako instituce zodpovědná za dohled nad finančním trhem včetně odvětví penzijního připojištění – uzavřela s Asociací penzijních fondů (APF) dohodu o výchozích principech samoregulace tohoto segmentu finančního trhu. Jejím cílem je zvýšit finanční stabilitu penzijních fondů a stanovit jednotná pravidla pro tento sektor (nastavení tzv. „level playing field“).

Viceguvernér ČNB Miroslav Singer k dohodě uvedl:
„Shoda APF a ČNB demonstruje mimo jiné odpovědný přístup penzijních fondů a jejich vlastníků vůči tomuto odvětví. Doufám, že dohodnuté principy samoregulace přispějí k větší stabilitě a prosperitě penzijních fondů a odrazí se i ve vyšších výnosech investic jejich pojištěnců. K tomu by měly pomoci i změny zákonných norem regulujících toto odvětví (jako je zpoplatnění příliš častých přestupů a změny v účtování státních dluhopisů), které jsou právě schvalovány, či vstupují v platnost.“

Prezident Asociace penzijních fondů Jiří Rusnok uvedl:
„Asociace vítá, že ČNB se touto iniciativou rozhodla řešit určitou nedokonalost legislativy. Pro nás je přínosné, že můžeme lépe předvídat, jaké parametry bude regulátor posuzovat a podle jakých kritérií, z hlediska ČNB bude náš sektor vykazovat svoji stabilitu ještě transparentněji než doposud.“

Otázkám finanční stability sektoru penzijních fondů věnovala ČNB v posledním roce vzhledem k negativnímu vývoji na finančních trzích zvýšenou pozornost. Sektor penzijních fondů se za poslední rok významně zkonsolidoval a většina akcionářů fondů učinila kroky k posílení jejich kapitálové vybavenosti, které podporovala ČNB.

Jednání s APF, která ČNB zahájila na počátku roku 2009, se podařilo završit uzavřením dohody o výchozím modelu nastavení mechanismu obezřetnostních opatření usilujících o další posílení finanční stability odvětví. Parametry modelu vycházejí z propočtů jednotlivých penzijních fondů, které zohledňují rizikovost jednotlivých složek jejich majetku. Penzijní fond, který překročí určité limity, je nucen bezodkladně učinit kroky k posílení finanční stability, například usilovat o navýšení vlastního kapitálu.

Dohodnuté principy budou od 1.9.2009 ověřovány v praxi během přechodného období, jež případně otevře prostor pro změnu stávající regulace.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB