Dny bez mezibankovního zúčtování ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000

Na dny 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 vyhlašuje ČNB dny bez zúčtování. V praxi to znamená, že data platebního styku předaná bankami zúčtovacímu centru ČNB (clearingu) po jeho denní uzávěrce dne 30. Prosince a ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 budou tímto centrem zpracována dne 4. ledna 2000. Vyhlášku ČNB, která toto stanoví, podepsal dnes guvernér Josef Tošovský. Účinnosti nabude vyhláška dnem vyhlášení, tzn. uveřejněním ve Sbírce zákonů.

Zavedení dnů bez zúčtování vytvoří dodatečný časový prostor pro ukončení zpracování transakcí v bankách před přelomem letopočtu a zálohování dat ještě před půlnocí 31.12.1999. Před okamžikem, který může být považován za rizikový, například s ohledem na případné technologické výpadky informačních systémů, telekomunikačních systémů a systémů napájení, by tak banky měl vzniknout dostatečný časový komfort pro ukončení operací.

Přestože podle informací, které má ČNB k dispozici, jsou informační a jiné systémy domácích bank připraveny na změnu letopočtu, navrhovaná vyhláška by měla přispět ke klidnějšímu a plynulému přechodu systémů mezibankovního platebního styku v ČR do roku 2000.

ČNB při svém rozhodnutí vycházela též z postoje mezinárodních autorit v oblasti platebního styku a bankovních obchodů. Například Evropská centrální banka nebude dne 31.12.1999 provozovat mezistátní systém platebního styku zemí EMU - TARGET.