Devizové obchody ČNB v období květen - říjen 1997

ČNB zavádí pravidelné zveřejňování salda svých devizových operací společně s informacemi o vývoji devizových rezerv ČNB. V dnešním přehledu jsou uvedeny údaje za přecházející měsíce roku 1997. Do května 1997 ČNB na devizovém trhu neintervenovala. Údaje za listopad 1997 budou zveřejněny počátkem února a údaje za prosinec 1997 počátkem března 1998.

období uzavřené spotové operace v USD uzavřené termínové operace v USD nevypořádané operace v USD
květen 97
- 2 292 950 000
- 110 000 000
- 110 000 000
červen 97
+ 583 841 000
- 110 000 000
červenec 97
+ 768 497 000
- 36 378 000
srpen 97
+ 535 280 000
září 97
říjen 97
- 262 390 000
-190 063 000

5.1.1998
ČNB - M. Švehla