Desetina populace České republiky má stále majetek v cenných papírech

Každý desátý člověk v ČR stále vlastní cenné papíry z kupónové privatizace, i když skončila před více než třinácti lety. S růstem cen mnoha českých akcií několikanásobně vzrostl majetek tisíců drobných akcionářů, a to je jedním z hlavních důvodů, proč se ještě dnes vyskytují výkupčí akcií, kteří zneužívají neznalosti drobných akcionářů a nabízejí jim odkoupení za velmi nevýhodné ceny.

Nejen kniha Šifra mistra Leonarda, ale i Kuponová knížka je bestseller, který se stále dobře prodává. Nenechte se nachytat a neprodávejte svou kuponovou knížku pod cenou nepoctivým výkupčím.

Ještě 13 let od ukončení I. a II. vlny kupónové privatizace eviduje Středisko cenných papírů přes milión účtů s cennými papíry, které byly založeny právě v době privatizace kupónovou metodou. Většina z vlastníků pravděpodobně nezná aktuální hodnotu svého majetku v cenných papírech, přitom je možné s trochou snahy informace získat.

"Lidé si často nesprávně myslí, že se s jejich akciemi již neobchoduje a nemají pro ně žádnou hodnotu. Opak je pravdou, v loňském roce se na nově otevřený Volný trh RM‑SYSTÉMu opět vrátily akcie mnoha významných českých podniků, se kterými se již neobchodovalo a jejich cena za poslední dobu několikanásobně vzrostla," říká Jiří Vodička z RM-SYSTÉMu (viz tabulka).

 

Název akcie

Cena akcií na trhu RM-SYSTÉM

květen 2002

červenec 2006

růst cen akcií

Nová huť (dnešní Mittal Steel Ostrava)

37,00 Kč

2 416 Kč

65 násobně

Tatra

8,80 Kč

115 Kč

13 násobně

Třinecké železárny

179,00 Kč

1 303 Kč

7 násobně

Vítkovice

43,30 Kč

285 Kč

6 násobně

 

"Česká národní banka se stále setkává s nabídkami nevýhodných odkupů cenných papírů z kupónové privatizace za nižší ceny, než je jejich skutečná tržní hodnota. Odkupy se dokonce týkají i podílových listů fondů, které lze bez problémů kdykoliv odprodat investiční společnosti, a to za tržní cenu, kterou je správce příslušného fondu zájemcům povinen sdělit," uvádí Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB.

Česká národní banka, která je regulátorem kapitálového trhu, varuje před těmito nevýhodnými výkupy všechny drobné akcionáře a radí, aby si každý ověřil skutečnou hodnotu svých akcií.

V případě akcií obchodovaných na RM-SYSTÉMU ( www.rmsystem.cz) či burze ( www.pse.cz) lze aktuální ceny akcií získat na webových stránkách, nebo osobně na všech obchodních místech RM‑SYSTÉMu. Kurzy akcií lze snadno zjistit také v ekonomických rubrikách některých deníků. V případě akcií, se kterými se na těchto trzích neobchoduje, je nutné se s dotazem týkajícím se obchodovatelnosti a aktuální ceny takovéto akcie obrátit na licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Kupónová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 - 1994. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kupónovou metodou činila 367,5 miliard korun. První vlny ze zúčastnilo 5,98 miliónu občanů a druhé 6,16 miliónu. Na první vlně se podílelo celkem 264 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kupónů svěřili celkem 71,8 % všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. Ve druhé vlně se účastnilo 353 investičních fondů, kterým občané svěřili 64 % všech investičních bodů druhé vlny. Průměrná účetní hodnota na jednoho DIKa činila v první vlně 35 535 korun a ve druhé 25 160 korun.

 

Kontakt:

ČNB                                                                                                           RM-SYSTÉM
Pavlína Bolfová                                                                                       Jiří Vodička
ředitelka samostatného odboru komunikace                                          ředitel pro strategii a marketing
tel.: 224 412 012                                                                                         tel.: 266 198 483
e-mail: pavlina .bolfova @cnb .cz                                                           e-mail: jiri .vodicka @rmsystem .cz