Den otevřených dveří v ČNB

U příležitosti 10. výročí existence České národní banky se bankovní rada rozhodla uspořádat v budově ČNB v Praze 1, Na Příkopě 28 v pořadí již druhý Den otevřených dveří ČNB pro veřejnost.

Na sobotu 7. června 2003 od 9,00 do 17,00 hodin připravili pracovníci České národní banky prohlídkovou trasu se sedmnácti zastaveními v místech zasluhujících si pozornost návštěvníků z hlediska architektonického nebo výkonu speciálních bankovních činností. Veřejnost bude mít po dvou letech opět výjimečnou možnost navštívit vybraná pracoviště centrální banky. Součástí prohlídky bude i návštěva probíhající výstavy "Zrození eura'. Zájemcům promítneme řadu filmů, které dokumentují odborné činnosti banky.

Vstup do budovy bude umožněn z ulice Na Příkopě od 9,00 do 16,00 hodin. Návštěvníci vstoupí do hlavní budovy ČNB, které byla postavena jako funkcionalistický objekt v letech 1936 - 1942 podle návrhu Františka Roitha pro Živnostenskou banku. Trasa prohlídky:

  • ve vstupní hale návštěvníci projdou detekčními rámy do klientské haly, kde jim bude poskytnut výklad a projekce k peněžnímu a trezorovému provozu, k systému vedení účtů organizačním složkám státu a budou zde seznámeni s historií centrální banky,
  • prohlídka podzemního trezoru, ve kterém návštěvníci uvidí 1 tunu zlata v uzančních slitcích - cihly, mince a medaile a další zajímavé exponáty stálé expozice ČNB "Lidé a peníze'
  • návštěvníci vystoupí hlavním reprezentačním větveným schodištěm s výhledem na Prašnou bránu do 2.patra, ve kterém si prohlédnout zasedací místnost bankovní rady, pracovnu guvernéra, pracoviště odboru komunikace a konferenční místnost, kde budou mít možnost diskutovat s bankovními experty o měnové politice centrální banky,
  • prohlídka s výkladem bankovních odborníků pracoviště dealingu, v jehož prostorách se provádějí veškeré tržní operace ČNB,
  • poté návštěvníci opustí hlavní budovu a vstoupí do budovy Plodinové burzy, která byla vystavěna v novorenesančním slohu v letech 1893 - 1895 podle projektu Bedřicha Ohmana. V objektu návštěvníci zhlédnou veřejně přístupnou odbornou knihovnu, studovny a zejména architektonicky hodnotný kongresový sál a jeho foyer. Zde si mohou prohlédnout výstavy "Zrození Eura' a dokumentární fotografie "Praha na prahu', filmy "Kterak vzniká pamětní stříbrná mince' a "EU a bankovnictví', pohovořit s bankovními experty o padělcích a ochranných prvcích bankovek.
  • sestupem do přízemí opustí návštěvníci budovu východem na Senovážné náměstí. Při odchodu obdrží každý návštěvník na památku rozdrcené lisované bankovky v původní hodnotě kolem 200 tisíc korun.

Trasa prohlídky bude vyznačena částečně provazy a modrými směrovými šipkami, na některých místech doplněnými o název následujícího zastavení. Na trase bude umístěny tematické panely prezentující důležitá pracoviště a činnosti ČNB.

Pro jednání s novináři bude vyčleněn Bankovní klub.

Veřejnosti bude podávat bližší informace o této připravované akci i odbor komunikace ČNB na tel. čísle 22441 3585 nebo na e-adrese info@cnb.cz

V Praze dne 4. června 2003

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB