Cvičná evakuace v budově ČNB

Česká národní banka dne 24. července 2023 v 10.16 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací. Běžný provoz budovy byl obnoven v 11.15 hodin.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události.

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést ve svých objektech cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně.

Denisa Všetíčková
zástupkyně ředitelky odboru komunikace a mluvčí ČNB