Cvičná evakuace budovy ČNB

Česká národní banka 23. července 2012 v 10:30 hodin vyhlásila v budově ústředí a pobočky ČNB Praha cvičný požární poplach s následnou evakuací.

Cvičení prověřilo postupy evakuace zaměstnanců a klientů ČNB v případě mimořádné události. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ukládá ČNB povinnost provést cvičnou evakuaci nejméně jednou ročně. Běžný provoz budovy byl obnoven přibližně v 11:30 hodin.

Odbor komunikace