Co je a co není PRIBOR

 

Co je to PRIBOR?

PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu. PRIBOR každý pracovní den počítá (fixuje) agentura Reuters pro Financial Markets Association of the Czech Republic jako průměr z indikativních kotací referenčních bank. ČNB tuto sazbu nestanovuje ani negarantuje. ČNB vyhlašuje pravidla pro její výpočet (podrobněji na webu ČNB v části Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit). Metodika a pravidla pro výpočet sazby jsou konzultovány s Českou bankovní asociací.

 

Které banky se kotace PRIBORu účastní?

Banky, jež dodávají data pro výpočet PRIBORu, se nazývají referenční banky. O udělení statutu referenční banky rozhoduje Financial Markets Association of the Czech Republic po konzultaci s Českou národní bankou a stávajícími referenčními bankami.

K čemu se PRIBOR používá?

Sazba PRIBOR je využívána jako cenový zdroj pro stanovení úrokových sazeb a výnosů nejrůznějších finančních produktů (finančních derivátů, dluhopisů včetně státních dluhopisů, korporátních nebo hypotečních úvěrů apod.).

 

Jak zjistím aktuální výši PRIBORu?

Aktuální výši PRIBORu zveřejňuje ČNB každý pracovní den po 13:00 na svých webových stránkách.
 

Je PRIBOR počítán na základě skutečných obchodů mezi bankami?

Není. Sazba PRIBOR je počítána z kotací referenčních bank, které nejsou podložené skutečně zavřenými obchody, neboť se na mezibankovním trhu z kapitálových a dalších důvodů vůbec neobchodují depozita s delšími splatnostmi. Kotace referenčních bank jsou odhadem úrokové sazby, za kterou by mohl být takový obchod uskutečněn.

 

Na jakou dobu si tedy banky mezi sebou obvykle půjčují?

Depozitní obchody na mezibankovním trhu jsou dlouhodobě koncentrovány do nejkratších splatností, což potvrzují výsledky průzkumu denních obratů na peněžním trhu.

 

Proč se hodnota PRIBORu liší od základní repo sazby ČNB?

Repo sazba je měnověpolitickou sazbou centrální banky. Sazby na mezibankovním trhu mohou kromě sazeb centrální banky odrážet tržní faktory, jako je likviditní prémie, kreditní riziko protistrany apod. Depozitum je na rozdíl od repa nezajištěný instrument.

 

Proč nelze srovnávat sazby PRIBOR a EURIBOR?

Sazba PRIBOR je odhadem úrokových sazeb pro mezibankovní depozita v českých korunách, EURIBOR je odhad úrokových sazeb pro mezibankovní depozita v eurech. Jedná se tak o cenově zcela nesrovnatelné sazby, neboť měnověpolitické sazby se mohou v ČR a v eurozóně výrazně lišit.

 

Odbor komunikace ČNB