Česká národní banka zřizuje referát finanční stability

ČNB s účinností od 1. července 2004 zřizuje v rámci svého samostatného odboru ekonomického výzkumu referát finanční stability, který se bude zabývat analýzou interakcí mezi ekonomickým a institucionálním prostředím a finančním sektorem. Dále se bude podílet na výzkumu finanční stability a jeho koordinaci v ČNB a na mezinárodní spolupráci v dané oblasti. Referát bude odpovědný za zpracování pravidelných ročních zpráv o finanční stabilitě.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB