Česká historie na nových pamětních mincích ČNB

Česká národní banka dnes představila emisní plán pro vydávání mincí z drahých kovů na roky 2011 až 2015, který zahrnuje dva nové typy mincí: stříbrné pětisetkoruny a zlaté mince v nominální hodnotě 10 000 Kč o váze jedné trojské unce. ČNB, která je výhradním emitentem českých bankovek a mincí, bude v uvedeném období pokračovat ve vydávání pamětních stříbrných dvousetkorun a zahájí nový cyklus zlatých mincí na téma „Mosty České republiky“.

Prezentace z tiskové konference (pdf, 780 kB)
Plán emise 2011-2015

„Veřejnosti připomeneme významné osobnosti, stavby a události historie českého národa,“ uvedl vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek. „Bankovní rada posuzovala a schválila návrh, který vznikl na základě více než 300 námětů vycházejících z konzultací s institucemi a odborníky v daných oblastech.“

Emisní plán stříbrných dvousetkorun bude v jednotlivých letech zahrnovat zpravidla čtyři mince tématicky zaměřené na výročí významných osobností či důležité události českých dějin. Například v roce 2011 to bude 100 let od prvního veřejného dálkového letu Jana Kašpara, v roce 2012 stoleté výročí založení Junáka a stopadesátileté výročí založení Sokola, v roce 2013 uplynutí 100 let od narození fotbalisty Josefa Bicana a vědce Otto Wichterleho, v roce 2014 stoletá výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala a podnikatele Tomáše Bati ml. V roce 2015 vyjde mimo jiné mince k výročí 750 let od založení Českých Budějovic jako královského města.

Stříbrné pětisetkoruny připomenou význačné osobnosti českého kulturního života, jejichž výročí připadají na jednotlivé roky emisního období. ČNB vydá každoročně jednu minci, a to postupně k výročí narození Karla Jaromíra Erbena, Jiřího Trnky, Beno Blachuta, Jiřího Koláře a Václava Tháma.

Cyklus zlatých mincí „Mosty České republiky“ v nominální hodnotě 5 000 Kč navazuje na dva předchozí úspěšné cykly „Deset století architektury“ a „Technické památky kulturního dědictví“. Dvě významná výročí připadající na roky 2012 a 2015 vedla k zařazení dvou mimořádných emisí zlatých mincí v nominální hodnotě 10 000 Kč. Tématem první z nich bude 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské. Druhá bude věnována 600. výročí úmrtí mistra Jana Husa.

Marek Petruš, mluvčí ČNB