Centrální registr úvěrů

Počínaje 1. květnem 2002 zahajuje Česká národní banka zkušební provoz Centrálního registru úvěrů. V rámci zkušebního provozu budou mít banky možnost seznámit se v plném rozsahu s funkčností registru a zaškolit příslušné pracovníky, kteří budou služby registru využívat pro svou práci.

Projekt Centrálního registru úvěrů (CRÚ) podnikatelských subjektů vznikl v roce 2000 jako společná iniciativa České národní banky a České bankovní asociace. Realizace se i přes logistickou náročnost projektu podařila během 2 let. CRÚ umožní komerčním bankám působícím na českém trhu rychlou výměnu informací o úvěrovém zatížení jednotlivých dlužníků a kvalitě splácení jejich pohledávek. CRÚ přispěje ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu řízení úvěrového rizika v bankovním sektoru ČR.

Nezbytnou legislativní podmínkou pro zahájení provozu Centrálního registru úvěrů bylo schválení novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách s účinností od 1. 5. 2002. Novelizovaný zákon umožňuje výměnu informací o dlužnících mezi bankami prostřednictvím dokončené aplikace Centrálního registru úvěrů v České národní bance.

Zahájení ostrého provozu bude možné až poté, co všechny účastnické banky připraví své vlastní informační systémy tak, aby splnily požadavky kladené na kvalitu informací, tj. jejich metodickou jednotnost a především úplnost. Informace získané v rámci zkušebního provozu prozatím nebudou moci být podkladem pro rozhodovací proces v bankách, protože nebudou poskytovat úplný pohled na úvěrové zatížení klientů v rámci celého bankovního sektoru.

Po změně v odpovídající legislativě se projektu účastní také Česká konsolidační agentura.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB