Centrální banky ESCB vítají zveřejnění Globálního etického kodexu devizového trhu

Evropský systém centrálních bank (ESCB) vítá zveřejnění Globálního etického kodexu devizového trhu (Foreign Exchange Global Code of Conduct) a souvisejících materiálů o mechanismech jeho dodržování. Jedná se o významnou globální iniciativu na podporu robustního, spravedlivého, likvidního, otevřeného a transparentního devizového trhu dodržujícího vysoké etické standardy, která je prospěšná pro všechny účastníky velkoobchodního devizového trhu. Dobře fungující finanční trhy jsou pro centrální banky důležité tím, že zajišťují hladkou transmisi měnové politiky do reálné ekonomiky, z níž by ve výsledku měli těžit všichni občané.

Centrální banky ESCB jsou pevně odhodlány podporovat dodržování kodexu ve svých zemích, které společně hrají klíčovou úlohu na globálním devizovém trhu. Za tímto účelem jsou připraveny řídit se zásadami kodexu v situacích, kdy jsou účastníky devizového trhu, a očekávají rovněž, že jejich pravidelné protistrany v obchodech na devizovém trhu budou kodex dodržovat.

Centrální banky ESCB také vybízejí účastníky devizového trhu ve svých zemích, aby rozvíjeli své postupy způsobem, který bude v souladu se zásadami kodexu, a aby vyjádřili své odhodlání tím, že se připojí k prohlášení o dodržování kodexu, které text kodexu doprovází. Centrální banky ESCB uvítají, bude-li se tržní praxe rozvíjet v souladu s kodexem.

Poznámky:

  • Součástí ESCB jsou Evropská centrální banka a národní centrální banky všech členských států EU, ať už přijaly euro, či nikoli.
  • Globální etický kodex devizového trhu a související materiály o mechanismech jeho dodržování jsou k dispozici na www.globalfxc.org (externí odkaz).