Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB v roce 2020

Bankovní rada České národní banky udělila letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím v oblasti finanční stability a měnové politiky, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory první oceněné práce nazvané A Prolonged Period of Low Interest Rates: Unintended Consequences jsou Simona Malovaná, Josef Bajzík, Dominika Ehrenbergerová a Jan Janků, kteří pracují v sekci finanční stability. Druhá oceněná studie má titul The g3+ Model: An Upgrade of the Czech National Bank’s Core Forecasting Framework a na jejím zpracování se podílel široký tým autorů složený ze současných i minulých pracovníků sekce měnové.

Výzkumné publikace jsou hodnoceny nejen podle náročnosti a kvality zpracovaných analýz, ale také s ohledem na relevanci a využitelnost pro činnost ČNB. V letošním roce bylo posuzováno 19 výzkumných publikací zpracovaných v roce 2020. Obě oceněné práce jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly využity při diskusích o nastavení politik centrální banky, resp. při zpracování klíčových podkladů pro jednání bankovní rady ČNB.

Bankovní rada dále rozhodla o udělení ceny nejlepším oponentním posudkům ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získali Václav Brož ze sekce finanční stability a Ivan Sutóris ze sekce měnové. Udělení ceny je spojeno s finanční odměnou 10 tis. Kč.

Vyhlášení laureátů ceny za ekonomický výzkum bude součástí mezinárodní konference Research Open Day České národní banky, která je naplánována na 13. září 2021 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněné publikace společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB