Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB v roce 2019

Bankovní rada České národní banky udělila letošní ceny za ekonomický výzkum dvěma pracím. Cena je každoročně udělována nejlepším výzkumným publikacím v oblasti finanční stability a měnové politiky, které ČNB vydala v předchozím roce.

Autory první oceněné práce nazvané How to improve the model selection procedure within a stress testing framework jsou Petr Polák a Jiří Panoš. Druhá oceněná studie má titul Inflation Targeting Flexibility: The CNB's Reaction Function under Scrutiny a jejími autory jsou Jan Filáček a Ivan Sutóris. Vítězové každé z oceněných prací si mezi sebe rozdělí odměnu ve výši 40 tis. Kč.

Výzkumné publikace jsou hodnoceny nejen dle náročnosti a kvality zpracovaných analýz, ale také dle relevance a využitelnosti pro činnost ČNB. V letošním roce bylo posuzováno 16 výzkumných publikací zpracovaných v roce 2019. Obě oceněné práce jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly využity při diskusích o nastavení politik centrální banky.

Bankovní rada dále rozhodla o udělení ceny nejlepším oponentním posudkům ke dvěma výzkumným publikacím. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumné publikace. Letošní ocenění získala Helena Sůvová ze sekce regulace a mezinárodní spolupráce ČNB a Jakub Matějů, který působí jako poradce člena bankovní rady. Udělení ceny je spojeno s finanční odměnou 10 tis. Kč.

Vyhlášení laureátů ceny za ekonomický výzkum bude součástí 16. ročníku mezinárodní konference Research Open Day České národní banky, který se bude konat 25. května 2020 v prostorách Kongresového centra ČNB. Na této konferenci budou výzkumní pracovníci ČNB prezentovat oceněné publikace společně s dalšími výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovat o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí. Hlavním řečníkem letošního ročníku Research Open Day bude prof. Guillermo Calvo.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB a konferenci Research Open Day lze nalézt na webových stránkách ČNB věnovaných výzkumu.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB