How to Improve the Model Selection Procedure within a Stress Testing Framework

Jiří Panoš, Petr Polák

Tato práce si klade za cíl představit moderní, na výpočetním výkonu založený přístup k ekonometrickému modelování v rámci zátěžového testování. Navržený přístup explicitně zohledňuje modelovou nejistotu satelitních modelů používaných k projekcím trajektorií finančních proměnných za pomoci techniky Bayesovského průměrování modelů (BMA) s omezením. Technika BMA s omezením umožňuje výběr takových modelů, které vytvářejí sice zátěžovou, ale přitom věrohodnou, daným makro-finančním scénářem podmíněnou trajektorii. Technika BMA současně zajišťuje, že modelování je prováděno dostatečně robustním a obezřetným způsobem navzdory omezené délce časových řad pro vysvětlované a/nebo vysvětlující proměnné.

JEL kódy: C11, C22, C51, C52, E58, G21

Klíčová slova: Bayesovské průměrování modelů, výběr modelu, modelová nejistota, pravděpodobnost selhání, zátěžové testování

Vydáno: prosinec 2019

Ke stažení: CNB WP 9/2019 (pdf, 1,3 MB)