Inflation Targeting Flexibility: The CNB’s Reaction Function under Scrutiny

Jan Filáček, Ivan Sutóris

V této výzkumné práci zkoumáme flexibilitu cílování inflace z pohledu České národní banky a dalších relevantních centrálních bank. Diskutujeme možné cesty, jak zvýšit flexibilitu měnové politiky ČNB, konkrétně zúžení cílované a komunikované míry inflace, prodloužení měnověpolitického horizontu, snížení agresivity pravidla na odchylky očekávané inflace od cíle, zvýšení vyhlazování úrokových sazeb a přidání ukazatele reálné ekonomické aktivity do reakční funkce. Provedené simulace ukazují, že tyto úpravy reakční funkce ČNB by vedly k mírně stabilnější reálné aktivitě, avšak za cenu výrazně kolísavější a méně ukotvené inflace.

JEL kódy: C32, E37, E47

Klíčová slova: flexibilita cílování inflace, pravidla měnové politiky, optimální reakční funkce

Vydáno: listopad 2019

Ke stažení: RPN No. 2/2019 (pdf, 1,2 MB)