ČR přistoupila ke statistickému standardu SDDS Plus MMF

Česká republika se 4. dubna 2016 připojila k dalším osmi zemím, které splňují požadovaná kritéria statistické inciativy Mezinárodního měnového fondu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus).

Cílem iniciativy je zveřejňovat kvalitní, transparentní a mezinárodně srovnatelná data makroekonomického vývoje, rozšířená o ukazatele finanční stability. Jde zejména o nové datové požadavky, jež byly identifikovány jako statisticky nedostatečně pokryté během nedávné globální krize.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace
ČNB
Petra Báčová
tisková mluvčí
ČSÚ
Michal Žurovec
vedoucí oddělení Vnější
vztahy a komunikace na MF

 

Další informace pro Vás

Nový standard SDDS Plus představuje rozšíření stávajícího standardu SDDS, který Česká republika dodržuje již od roku 1998, o devět nových ukazatelů umožňujících monitorování rizik ve finančním sektoru a zranitelnosti ekonomiky následkem šoků. Prezentace hlavních makroekonomických a finančních ukazatelů v časové řadě má jednotnou strukturu, včetně metodického popisu v otevřeném formátu podle standardu SDMX-ML, vhodném zejména pro strojové zpracování dat.

Přistoupení k novému standardu SDDS Plus je výsledkem intenzivní spolupráce ekonomických, statistických a technických expertů České národní banky (ČNB), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ministerstva financí (MF) v součinnosti s odborníky MMF. Spolupráce zahrnovala mapování a kódování položek, registraci souborů předepsaných kategorií dat v repozitory MMF (v úložišti metadat), zpracování podrobných metodik pro nové ukazatele, sestavení publikačního kalendáře a vytvoření nové národní stránky SDDS Plus. Všechny činnosti byly monitorovány, připomínkovány a postupně odsouhlaseny MMF.

Data statistického standardu SDDS Plus za Českou republiku jsou prezentovaná na webové stránce ČNB na následující adrese:
/cs/statistika/sdds-plus/