ČNB žádá k PRIBORu důkazy

Náměstek ministra financí Martin Pros adresoval v pátek 10. 4. 2015 odpoledne guvernérovi České národní banky Miroslavu Singerovi dopis obsahující informace o tom, že existují podezření na manipulaci s PRIBORem" a že taková podezření „mají reálné základy“.

ČNB se dopisem náměstka M. Prose od 10. 4. 2015 zabývá. V dopise, jak shrnul viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík v nedělním televizním pořadu Otázky Václava Moravce, „dochází k bezprecedentnímu napadení kredibility českého bankovního sektoru, které vůbec není doloženo nějakými reálnými údaji“. Proto ČNB nevidí důvod, jaká „podezření“ by měla „řádně a důkladně prošetřit“, jak uvádí dopis náměstka M. Prose.

ČNB by uvítala, což oznámila již v pátek, aby náměstek M. Pros blíže vysvětlil, o co svá tvrzení opírá, a svá tvrzení také konkrétně doložil. Jen na základě doplnění konkrétních důkazů může ČNB tento podnět řádně a efektivně prošetřit, jak je standardem.

(Pozn.: ČNB se všemi zaslanými podáními zabývá. V případě, že neobsahují dostatečné informace pro řádné prošetření, vyzývá pisatele  k doplnění. ČNB předpokládá vyřízení zaslaného podání zpravidla do 30 dnů ode dne doručení, nestanoví-li zákon lhůtu jinou – viz formuláře pro podání na webu.)

Okolnosti dopisu náměstka M. Prose byly z pohledu dlouhodobě nastavené oficiální komunikace mezi veřejnými institucemi velmi nestandardní a v novodobých dějinách spolupráce mezi ČNB a MF ČR nemají obdoby – dopis byl odeslán bez vědomí ministra financí, nebyl označen jako  „otevřený“, a přesto byl poskytnutý i médiím. V. Tomšík k tomu dále uvedl:  „Celý ten postup je naprosto šokující. … Není přece možné tímto stylem vznášet pochybnosti o stabilitě a vůbec o průběhu, jak dochází k těmto základním tržním věcem, pokud nemám relevantní důkazy“. Ministr financí Andrej Babiš se podle svého vyjádření pro média o dopisu svého náměstka dozvěděl až z médií a pro televizi Prima řekl, že bude požadovat od  M. Prose vysvětlení.

K výzvě ČNB, aby náměstek M. Pros v nejkratším čase zcela konkrétně doložil, o jaké skutečnosti svá tvrzení popsaná v dopisu opírá, se připojily i Česká bankovní asociace a Czech Forex Club. „Pokud jde o PRIBOR a jeho fungování, Česká bankovní asociace nezaznamenala žádné indicie nekalých postupů, o nichž hovoří pan náměstek ve svém dopise. Banky jsou kdykoliv připraveny poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Je jen škoda, že dopis byl napsán, aniž by tato možnost požádat o vysvětlení byla využita,“ uvedl výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek. „Historický vývoj např. diskutovaného 3M Priboru nevykazuje žádnou podezřelou mezidenní volatilitu, ke které docházelo v případě manipulace Liboru a Euriboru, a která by naznačovala možnou manipulaci referenční sazby. Czech Forex Club proto očekává, že pan náměstek Pros v krátké době podloží konkrétními důkazy své prohlášení..,“ oznámil v prohlášení Czech Forex Club.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB