ČNB vzdělává žáky základních škol

Logo ČNB

Logo Junior Achievement

Česká národní banka se v rámci své komunikační politiky rozhodla přiblížit žákům 8. - 9. tříd základních škol a studentům víceletých gymnázií obecnou ekonomickou problematiku. Za tímto účelem navázala ČNB spolupráci s organizací Junior Achievement, ČR, která se alternativnímu vzdělávání mládeže věnuje na profesionální úrovni. Jde o první vzdělávací projekt, který ČNB částečně financuje a zároveň dodává svou odbornou kapacitu. Výukový program pod názvem "ZÁKLADY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ' se začne ve vybraných školách vyučovat ve II. pololetí školního roku 2003/2004. Na základě podrobného vyhodnocení výsledků programu ČNB zváží případné rozšíření svých aktivit na poli základního ekonomického vzdělávání.

Školení učitelů tohoto programu se konalo dnes v odpoledních hodinách na půdě České národní banky.

Kurz ZÁKLADY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ seznamuje žáky 8. - 9. ročníků základních škol s principy národního hospodářství a je tematicky rozdělen do čtyř okruhů:

  • Úvod do ekonomie
  • Český ekonomický systém
  • Finance
  • Úloha centrální banky v ekonomice

Výuka tohoto kurzu probíhá metodou "učení formou činností'. Žáci nejsou pouze pasivními posluchači teoretických poznatků, ale nové informace ihned procvičují prostřednictvím týmových aktivit, diskusí a názorných příkladů. Kurz ZNH svojí obsahovou náplní částečně koresponduje s učivem 9. ročníku občanské výchovy.

CÍLE KURZU ZÁKLADY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

  • Obohatit vzdělání žáků základních škol o základní makroekonomické jevy.
  • Rozvíjet v žácích poznatky týkající se znalosti české ekonomiky.
  • Vést žáky k tomu, aby pochopili základní principy fungování ekonomiky státu.

Junior Achievement, ČR:
Posláním organizace Junior Achievement, ČR, jejíž pobočku založil v ČR před deseti lety pan Tomáš Baťa, je vzdělávat mládež v ekonomii a teorii podnikání tak, aby byla lépe připravena pro svůj vstup na trh práce. Za dobu trvání organizace prošlo vzděláváním Junior Achievement v ČR přes sto sedmdesát tisíc mladých lidí. Nadace Junior Achievement je financována výhradně ze sponzorských darů firem a jednotlivců.

Kontakt ČNB: Pavel Zúbek
tel:22441 2181
e-mail: pavel.zubek@cnb.cz

Kontakt JA: Petra Vávrová
tel: 224 23 02 40
e-mail: vavrova@jacr.cz