ČNB vydává nový vzor bankovky 5 000 Kč

5 000 Kč vzor 1999, vzor 2009, vzor 2023

Česká národní banka dnes vydává do oběhu nový vzor bankovky 5 000 Kč s letopočtem 2023. Pětitisícikoruna doplní v oběhu dva stávající vzory z let 1999 a 2009. Ty zůstávají i nadále v platnosti. Důvodem pro vydání nové bankovky je provedení nezbytných změn v technologii tisku ve Státní tiskárně cenin. O chystané emisi ČNB informovala už v květnu letošního roku.

Nová pětitisícikoruna je v pořadí 30. emisí korunové bankovky od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993. Má stejné parametry a ochranné prvky jako poslední vydaná pětitisícikoruna vzor 2009. Od vzorů 1999 a 2009 ji lidé rozpoznají podle rozdílného roku vydání a podpisu guvernéra.

Rozdíly vyplývající z jiné technologie tisku nejsou pro veřejnost pouhým okem rozpoznatelné. Odlišení pětitisícikorun tištěných novou technologií od těch původních je však potřebné ke sledování oběhu bankovek ze strany centrální banky.

ČNB začne novou bankovkou od dnešního dne postupně nahrazovat stávající pětitisícikoruny z roku 2009 a 1999, a to v závislosti na míře opotřebení a nutnosti jejich výměny. Tyto staré vzory ale zůstávají i dále v oběhu, není proto nutné je v bankách aktivně vyměňovat za nové.

Pětitisícikoruny mají ze všech českých bankovek nejdelší životnost, příčinou je vysoká nominální hodnota a z ní vyplývající skutečnost, že tyto bankovky lidé běžně nenosí ve svých peněženkách a nepoužívají je při každodenním placení. Proto se méně opotřebovávají. Pětitisícikorun je mezi lidmi nejméně, téměř 29 milionů, což je přibližně 5,5 % z celkového počtu 525 milionů bankovek v oběhu.

Od 25. října 2023 jsou v oběhu české bankovky těchto vzorů:

100 Kč vzor 2018 (vč. vzoru 2018 s přítiskem 100. výročí měnové odluky, emise 31. ledna 2019)

200 Kč vzor 2018

500 Kč vzor 2009

1 000 Kč vzor 2008 (vč. vzoru 2008 s přítiskem 30. výročí ČNB a české měny, emise 8. února 2023)

2 000 Kč vzor 2007

5 000 Kč vzor 1999, vzor 2009, vzor 2023.

Pamětní bankovky vydané od roku 1993:

100 Kč vzor 2019, vzor 2022

Již neplatné vzory bankovek vydané po 1. lednu 1993:

20 Kč vzor 1994 (platnost skončila 31. srpna 2008, výměna již není možná)

50 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna již není možná), vzor 1994 a vzor 1997 (platnost skončila 31. března 2011, výměna již není možná)

100 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1995 a vzor 1997 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

200 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1996 a vzor 1998 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

500 Kč vzor 1993 (platnost skončila 31. ledna 2007, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1995 a vzor 1997 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

1 000 Kč vzor 1993 (platnost skončila 30. června 2001, výměna do odvolání v ČNB), vzor 1996 (platnost skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

2 000 Kč vzor 1996 a vzor 1999 (platnost obou vzorů skončila 30. června 2022, výměna od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pokladnách bank a od 1. července 2024 do odvolání v ČNB)

5 000 Kč vzor 1993 (platnost skončila 30. června 2001, výměna do odvolání v ČNB)

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB