ČNB vydává do oběhu nový vzor 2000 Kč bankovky

Česká národní banka vydává dne 2. července 2007 do oběhu bankovku v nominální hodnotě 2000 Kč vzor 2007 , která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků. Všechny dosavadní vzory bankovek se stejným nominálem, které byly poprvé uvedeny do oběhu v letech1996 a 1999, zůstávají i nadále v platnosti.  

"Nová dvoutisícikoruna má řadu inovovaných a nových ochranných prvků, a to jak viditelných pouhým okem pro laickou veřejnost, tak prvků zjistitelných pomocí přístrojů a různých pomůcek sloužících pro ověření pravosti profesionály. První úpravy 2000 Kč bankovky byly provedeny u vzoru 1999. Od té doby uplynulo již 8 let, což je doba, po jejímž uplynutí většina centrálních bank považuje za žádoucí ochranu bankovek proti padělání zkvalitnit' říká  Pavel Řežábek, vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB.

Vydání bankovky 2000 Kč vzoru  2007 je součástí dlouhodobého programu zvyšování ochrany českých bankovek proti padělání. Vzor 2007 je třetím vydáním bankovky 2000 Kč tištěným podle návrhu Oldřicha Kulhánka. Bankovky v hodnotě 2000 Kč byly vydány s určitým zpožděním po vzniku samostatné české měny až v roce 1996.

Program zvyšování ochrany bankovek průběžně reaguje na novinky ve vývoji reprografických technik i na novinky ve vývoji ochranných prvků, resp. prvků, které umožní lépe rozpoznat padělky od pravých bankovek. I když vydání nových bankovek v hodnotě 2000 Kč nelze v současné době spojovat s bezprostřední hrozbou masového výskytu padělků českých bankovek této hodnoty, je reakcí na určité signály takovéto potenciální hrozby v minulých letech. 

Zdokonalování ochrany bankovek proti padělání se ubírá dvěma směry. Prvním z nich je použití nových ochranných prvků, které jsou přístupné a viditelné bez jakýchkoliv pomůcek a umožňují snadněji rozpoznat padělek široké veřejnosti. Mezi tyto prvky lze zařadit především nový typ ochranného proužku, který je širší než proužek dosavadní. Negativní mikrotext označující nominální hodnotu je doplněn o zkratku názvu České národní banky a je větší a lépe čitelný. Dalším charakteristickým znakem nového ochranného proužku je jeho kovově lesklá barva, které se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na hnědofialovou.

V průhledu proti světlu je  vedle dosavadního stínovaného vodoznaku s portrétem Emy Destinnové viditelné světlé označení nominální hodnoty 2000 Kč, které je doplněno drobným ornamentem.

Lesklý pruh umístěný vpravo od portrétu, jehož barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění, je na bankovkách vzoru 1999 jednobarevný a má podobu pásu s rovnoběžnými okraji. U bankovek vzoru 2007 je tento pruh dvoubarevný a jeho pravá strana má tvar vlnovky.

Další ochranné prvky jsou přístupné pokladníkům, kteří jsou vybaveni ultrafialovými lampami. K tisku nového vzoru bankovek jsou použity barvy, jejichž reakce v UV záření je mnohem bohatší než na dosavadních bankovkách. Podrobnosti k těmto prvkům lze nalézt v informačních letáčcích s popisem nových bankovek, které Česká národní banka vydává, a na internetových stránkách České národní banky.

Na bankovkách jsou použity i další ochranné prvky, které je možno ověřovat pouze strojově a jejichž úkolem je zajistit, že Česká národní banka vydává a bude do oběhu vydávat pouze pravé bankovky. Popis a charakteristiky těchto ochranných prvků Česká národní banka nezveřejňuje.

Vydáním nového vzoru bankovek s nominálem 2000 Kč se Česká národní banka snaží naplnit beze zbytku své povinnosti, mezi něž patří mj. péče o plynulý oběh peněz.

Stáhněte si:

Kontakt:

Pavlína Bolfová
Ředitelka samostatného odboru komunikace 
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1
Tel: +420 224 412 012
E-mail: pavlina .bolfova @cnb .cz