ČNB vydává další verzi mince 20 Kč

Česká národní banka rozšiřuje počet verzí dvacetikorunových mincí v oběhu. Od října tohoto roku bude vydávat dvacetikoruny s nepatrně upraveným složením svrchní mosazné vrstvy. Změna není postřehnutelná pouhým okem, dá se odhalit pouze s pomocí vysoce specializovaných zařízení. Pro občany to neznamená žádnou změnu. S nově vyrobenými mincemi zaplatí za zboží a služby stejně jako se staršími dvacetikorunami, které zůstávají v platnosti.

Nové dvacetikoruny se od těch dříve vyrobených liší poměrem mědi a zinku v mosazi, která tvoří svrchní vrstvu mince. Rozdíl mezi oběma dvacetikorunami odhalí pouze náročná chemická expertíza, běžní uživatelé změnu nezaregistrují. Úpravu poměru kovů tvořících svrchní vrstvu dvacetikorunové mince si vyžádala změna v nabídce dodavatelů materiálu pro její výrobu. Parametry dvacetikoruny vyráběné od roku 2012 upravuje vyhláška č. 283/2012 Sb., která je účinná od 3. září 2012.

Dvacetikorunová mince má tvar pravidelného třináctihranu, její hrany jsou zaoblené a hladké. Na líci mince je vyobrazen český lev jako symbol české státnosti, na rubu mince je postava Svatého Václava na koni a nápis "SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM". Mezi lidmi obíhají také jubilejní dvacetikoruny s ročníkem 2000 s vyobrazením fragmentu astrolábu na rubu mince. Autorem návrhů obou podob dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl.

Dvacetikorunovou minci vydala Česká národní banka do oběhu poprvé 12. května 1993. K 31. srpnu 2012 bylo v oběhu více než 150 milionů kusů mincí této nominální hodnoty, což je 8,4 procenta všech mincí v oběhu. Na jednoho obyvatele ČR na konci srpna 2012 připadalo téměř 15 kusů dvacetikorun. Celkem nechala Česká národní banka od roku 1993 vyrobit téměř 171 milionů mincí 20 Kč, z nich 10 milionů jubilejních dvacetikorun s ročníkem 2000.

Dvacetikorun s ročníkem 2012 nechá v tomto roce ČNB vyrazit 16 milionů kusů. Od roku 1993 do konce srpna 2012 bylo vyřazeno z oběhu a zničeno celkem na 700 tisíc dvacetikorun.

Marek Petruš, mluvčí ČNB

20 Kč varianta 2012 - líc
 20 Kč varianta 2012 - rub