ČNB uložila pokutu společnosti IFP Institut Finančního poradenství, a.s.

Česká národní banka uložila pokutu 6 000 000 Kč za porušení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a zákona o ochraně spotřebitele společnosti IFP Institut Finančního poradenství, a.s., která působí jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent.

ČNB uložila společnosti IFP Institut Finančního poradenství, a.s., pokutu 6 milionů korun za používání nekalých obchodních praktik a porušování zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Porušení právních předpisů se společnost dopustila tím, že při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví zajišťovala setrvání svých klientů v pojistném vztahu směnkami, zamlčovala informace o pojistných produktech a nabízela finanční odměny za získávání zájemců o výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Rozhodnutí ČNB ve správním řízení vedeném se společností IFP Institut Finančního poradenství, a.s., se sídlem Příkop 838/4, 604 64, Brno, nabylo právní moci dne 28. 2. 2012. Výrok rozhodnutí zveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách v sekci pravomocná rozhodnutí.

 

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB