ČNB uložila ČSOB pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele

Česká národní banka uložila Československé obchodní bance, a.s., za porušení zákona o ochraně spotřebitele pokutu tři miliony korun. ČSOB se dopustila klamavých obchodních praktik při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna.

Československá obchodní banka nabízela a propagovala bankovní služby pod označením Poštovní spořitelna způsobem, který vzbuzoval dojem, že Poštovní spořitelna existuje jako samostatná a na společnosti Československá obchodní banka nezávislá banka. Poštovní spořitelna je přitom součástí Československé obchodní banky.

Rozhodnutí o sankci nabylo právní moci dne 14. 9. 2010. Československé obchodní bance bylo současně zakázáno pokračovat v protiprávním jednání.

Tomáš Zimmermann
odbor komunikace ČNB