ČNB ukončila sankční správní řízení s Capital Partners

Česká národní banka pravomocně ukončila sankční správní řízení se společností Capital Partners a.s., které bylo zahájeno v prosinci 2010 společně s vydáním předběžných opatření (pdf, 55 kB). Česká národní banka v rámci řízení zjistila závažná porušení právních předpisů upravujících činnost obchodníka s cennými papíry. Řízení Česká národní banka zastavila, neboť společnost již není obchodníkem s cennými papíry a současně byla společnosti již předcházejícím rozhodnutím (pdf, 78 kB), které nabylo právní moci dne 22. 12. 2010, uložena maximální možná pokuta 20 mil. Kč. S ohledem na zánik povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry tedy nebylo možné uložit opatření k nápravě (včetně případného odnětí povolení) a s ohledem na tzv. zásadu absorpce při ukládání pokut nebylo již možné uložit ani další peněžitou sankci.

Pravomocné a v souladu se zákonem anonymizované rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu společnosti Capital Partners a.s. je dostupné pod následujícím odkazem - anonymizované rozhodnutí (pdf, 273 kB)

 

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB