ČNB rozhodla o ukončení platnosti papírových dvacetikorun

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 31. ledna 2008 rozhodla o ukončení platnosti bankovek v nominální hodnotě 20 Kč ke dni 31. srpna 2008. „Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je, že bankovky v hodnotě 20 Kč přestaly plnit funkci oběživa,“ říká Pavel Řežábek, vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB.

V souvislosti s tímto rozhodnutím byla v České národní bance připravena vyhláška, která bude v nejbližších dnech rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh vyhlášky předpokládá, že uvedené bankovky bude vyměňovat v době od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 Česká národní banka a všechny banky provádějící pokladní operace. Od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 pak bude výměnu provádět pouze Česká národní banka. Výměnu bude možné provést v buď hotovosti, nebo uložením na účet vedený u příslušné banky.

Bankovka nominální hodnoty 20 Kč byla do oběhu poprvé vydána dne 20. dubna 1994, a poté v inovované verzi dne 1. února 1996. Vývoj množství bankovek 20 Kč v oběhu ilustruje tabulka:

 19941996200020022004200520062007
V tis. ks25 94243 0436 7995 7725 4755 4055 347    5 314


Maximálního množství bankovek 20 Kč v oběhu bylo dosaženo dne 13. ledna 1997, a to 43 633 tis. kusů. Poté začal objem bankovek uvedené nominální hodnoty prudce klesat (viz graf č. 1):

Ukončení platnosti papírových dvacetikorun

Důvodem je skutečnost, že v roce 1996 byla 20 Kč bankovka vyráběna naposledy a vzhledem k její nízké životnosti (v průměru 1 -1,5 roku) byla rychle nahrazována mincemi. Zatímco v roce 2002 ČNB prostřednictvím svých pokladen vydala nebo přijala „ještě“ téměř 370 000 ks dvacetikorunových bankovek, v roce 2007 to bylo již jen 51 000 ks (viz graf č. 2). U bankovek ostatních nominálních hodnot dosahuje roční obrat na pokladnách poboček ČNB řádu desítek až stovek milionů kusů.

Ukončení platnosti papírových dvacetikorun

Od roku 2004 je množství bankovek v nominální hodnotě 20 Kč vracejících se z oběhu velmi nízké a nadále se snižuje. V oběhu zůstává cca 12 % bankovek oproti maximu v roce 1997. Znamená to, že za deset let se počet dvacetikorunových bankovek v oběhu přirozeným způsobem zmenšil o 88 %. (Pro srovnání - množství federálních bankovek 20 Kčs, které byly předloženy k výměně v rámci měnové odluky, činilo 86 % tehdejšího množství bankovek vydaných do oběhu).

Přehled bankovek v oběhu k 31.12.2007

Nominálv kusech%v korunách%
5 00022 262 3006,53111 311 500 00031,47
2 00037 750 30011,0875 500 600 00021,35
1 000131 900 50038,71131 900 500 00037,29
50021 217 1006,2310 608 550 0003,00
20047 434 80013,929 486 960 0002,68
10045 616 60013,394 561 660 0001,29
5029 209 9008,571 460 495 0000,41
205 313 9001,56106 278 0000,03
Celkem340 705 400100,00344 936 543 00097,52