ČNB přichází s novou publikací k finanční stabilitě

ČNB dnes na svých webových stránkách zveřejnila novou publikaci týkající se finanční stability. Zpráva s názvem Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory bude vydávána začátkem každého kalendářního roku a doplní tak hlavní publikaci v této oblasti, Zprávu o finanční stabilitě. Tu ČNB publikuje již od roku 2005 vždy v červnu.

Zpráva o finanční stabilitě je podkladem pro jarní jednání bankovní rady o otázkách finanční stability. Pro obdobné podzimní jednání experti ČNB pravidelně připravují její aktualizaci, která dosud nebyla  zveřejňována. S ohledem na rostoucí zájem veřejnosti o dění v oblasti makroobezřetnostní politiky rozhodla bankovní rada o tom, že informace obsažené v této aktualizaci budou veřejně prezentovány v publikaci Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory

Jsem si jist, že veřejnost přivítá možnost seznamovat se s detailními informacemi o vývoji rizik pro finanční stabilitu v naší ekonomice stejně jako o naší makroobezřetnostní politice v pololetní frekvenci,“ řekl k tomu guvernér ČNB Jiří Rusnok.

V nové publikaci se mimo jiné uvádí, že domácí finanční sektor si i nadále udržuje vysokou odolnost vůči nepříznivým šokům. Příznivý vývoj domácí ekonomiky má na aktivitu a hospodaření domácích finančních institucí pozitivní vliv. Míra odolnosti finančních institucí se však již dále nezvyšuje, a to zejména v důsledku stagnace celkové kapitalizace bank a nárůstu tržních rizik. Přetrvávají některé zdroje strukturálních rizik, jako jsou koncentrace expozic bank vůči trhu nemovitostí, rostoucí investice finančních institucí do zahraničních aktiv a nárůst podílu cizoměnových aktiv v jejich bilancích.

Publikace také podrobně seznamuje s důvody prosincového rozhodnutí bankovní rady zvýšit s platností od 1. ledna 2019 sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %. Informuje rovněž o tom, jak banky plnily doporučení ČNB pro poskytování hypotečních úvěrů v prvním pololetí loňského roku.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB