ČNB odsouhlasila fúzi Moravského Peněžního Ústavu a Privátního Peněžního Ústavu

Dne 24. ledna 2008 udělila ČNB předchozí souhlas k fúzi Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo (IČ: 25307835, dále jen "MPU") a Privátního Peněžního Ústavu – úvěrní družstvo (IČ: 25536991, dále jen "PPU") a předchozí souhlas ke zrušení PPU bez likvidace. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 4.2.2008. Dne 25.3.2008 bylo k fúzi MPU a PPU a k zániku PPU sloučením vydáno usnesení Městského soudu v Praze a změny byly zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní jmění zaniklé družstevní záložny přešlo na nástupnické družstvo MPU.

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB