ČNB nemá žádný plán na zvýšení požadavku na kapitalizaci bank

Česká národní banka nepřipravuje žádný plán na zvýšení požadavku na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru, jak mylně uvádí týdeník Euro v článku publikovaném v pondělí 7.9.2009 pod titulkem „Utrum dividendám“. Viceguvernér ČNB Miroslav Singer v původním vyjádření pro Euro jednoznačně uvedl, že banky mají dostatek kapitálu a centrální banka nepociťuje nutnost požadovat po bankách zvýšení jejich kapitálové vybavenosti.

Autorka ve svém článku tuto část citace viceguvernéra Singera vynechala, patrně ve snaze zdůvodnit svou nepravdivou domněnku o budoucích záměrech ČNB, kterou shrnula do podtitulku „ČNB plánuje ztížit komerčním bankám posílání zisků zahraničním matkám“.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB


Poznámky pro novináře:

Následuje nezkrácené znění odpovědi viceguvernéra ČNB Miroslava Singera na dotazy redaktorky Eura (vynechaná část citace je zvýrazněna tučným písmem):

„Zvýšení kapitálové přiměřenosti bychom po bankách chtěli v případě, pokud bychom měli pocit, že kapitálová přiměřenost je ohrožena. Tedy že klesá pod osm procent. Nebo že budeme vidět, že se může pod tuto hranici dostat v budoucnu. Nyní jsou banky kapitalizované dost. Nemohu předjímat všechny budoucí situace.

Nastat to časem může vždycky, v tuto chvíli ale nemáme pocit, že taková situace nastala.

Zatím se banky chovaly ke kapitalizaci slušně a hlídají si, aby se vůbec nedostaly na úroveň, ve které by to mohlo být tématem debat. Chtějí růst a na tento růst potřebují slušnou kapitalizaci.

Kdyby přestaly posílat prostředky do zahraničí svým vlastníkům, tak by jim stoupla kapitálová přiměřenost, bez našeho zásahu, protože by měly více zadrženého zisku.

Jsme v situaci, kdy máme po valných hromadách, takže loňské zisky už jsou distribuované. Letošek je v polovině, takže uvidíme, jaké budou zisky za celý rok. Ale nevidíme žádný důvod, abychom zvažovali nějaká dramatičtější opatření.

Abychom zvýšili kapitálovou přiměřenost jenom proto, že chceme, aby zde banky nechávaly více zisku? Můžeme činit, jen to, co nám zákon umožňuje. Toto opatření se používá, aby banky byly dostatečně kapitalizované. A pokud jsou, tak by si toto opatření nikdo neuměl zdůvodnit."