ČNB nakoupila devizy za zhruba 200 miliard Kč

Česká národní banka při devizových intervencích do druhé listopadové dekády nakoupila devizy v hodnotě zhruba 200 miliard korun. Její bilanční suma podle údajů o dekádní bilanci stoupla k 20. listopadu 2013 na 1 077 miliardy korun. Prodáváním korun a nákupy deviz ČNB při intervencích na devizovém trhu -  na základě rozhodnutí bankovní rady - velmi rychle oslabila kurz koruny na úrovně poblíž 27 korun za euro ve snaze předejít riziku škodlivé deflace a udržet cenovou stabilitu.

Bankovní rada ČNB rozhodla o používání devizového kurzu jako dalšího nástroje uvolňování měnových podmínek 7. listopadu 2013.

„Náš dlouhodobý závazek je držet kurz poblíž hladiny 27 CZK/EUR a toho jsme dosáhli poměrně záhy po zveřejnění rozhodnutí bankovní rady. Intervenční nákupy cizí měny a prodej korun s cílem oslabit kurz byly koncentrovány do prvních dnů od rozhodnutí. Už po prvním víkendu bylo zřejmé, že trh našemu rozhodnutí věří a naše aktivní přítomnost na trhu není vždy nezbytná,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

„Nadále platí, že jsme rozhodnuti  intervenovat v takovém objemu a tak dlouho, jak bude potřeba k dosažení požadované hodnoty měnového kurzu a tím k hladkému plnění inflačního cíle v budoucnosti. Ve směru intervencí na oslabení kurzu nejsme limitováni výší devizových rezerv, “ dodal M. Singer.

Rozhodnutím bankovní rady ze 7. listopadu se ČNB zavázala intervencemi na devizovém trhu, tj. prodejem korun a nákupy eur, bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 CZK za euro. Tento závazek vnímá ČNB jako dlouhodobý.

Dekádní údaje k 20. listopadu poprvé zahrnují dopad devizových intervencí na bilanci ČNB. V bilanci k 10. listopadu nebyly tyto operace ještě promítnuty, protože byly vypořádány s pozdějším datem.

Údaje o dekádní bilanci ukázaly, že závazky ČNB vůči tuzemským bankám stouply v dekádě do 20. listopadu o 201,3 miliardy korun, a to především z toho důvodu, že ČNB při intervencích na devizovém trhu prodávala koruny a nakupovala za ně cizí měnu. Z účetního pohledu intervence vedou ke zvýšení devizových aktiv centrální banky a úměrnému zvýšení jejích korunových závazků vůči bankám.

Intervence na devizovém trhu je běžný obchod. Intervence tak nejsou prostým utrácením korun, ale jsou investicí a vedou k nárůstu devizových rezerv ČNB. Za nulových úrokových sazeb centrální banka při intervencích vydává české koruny bez jakýchkoli nákladů. Eura, která za koruny při intervencích nakupuje, investuje ČNB do kvalitních cenných papírů, zejména vládních dluhopisů zemí jako jsou Spojené státy, Německo, Švédsko, Kanada, Austrálie. Finanční krize ukázala, že výhodou pro finanční stabilitu země jsou spíše vyšší než nižší devizové rezervy. 

ČNB zveřejňuje ukazatele o bilanci a devizových rezervách pravidelně. Stav devizových rezerv ke konci listopadu bude zveřejněn 6. prosince 2013. Devizové rezervy zahrnují likvidní zahraniční aktiva ČNB ve směnitelných měnách. Mezi devizové rezervy řadíme monetární zlato, zvláštní práva čerpání, rezervní pozici u Mezinárodního měnového fondu a krátkodobá aktiva ve vztahu k zahraničí (tj. vklady, cenné papíry, valuty a jiná aktiva).

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB