ČNB na jednání Mezinárodního měnového fondu

Guvernér České národní banky Aleš Michl, členka bankovní rady Karina Kubelková a další zástupci centrální banky se minulý týden zúčastnili pravidelného výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF), kde zastupovali zájmy České republiky. Jedním z hlavních témat jednání byla stabilizace ekonomik.

ČNB na jednání Mezinárodního měnového fondu

 „Ke snaze působit směrem ke stabilitě se připojuji. Naše komunikace i akce musí být jasné – instituce teď nesmí sama vyvolat volatilitu, ale po dobu nutnou ji tlumit. Abychom stvrdili kredibilitu, důvěru vás v Českou národní banku. Národní banka musí být teď pevnou kotvou stabilizující podmínky v ekonomice,“ komentuje guvernér Aleš Michl.

Výroční zasedání, které se konalo od 10. do 16. října 2022 ve Washingtonu, uzavřelo plenární zasedání Mezinárodního měnového a finanční výboru (IMFC), který je klíčovým orgánem pro debatu o strategickém směrování Fondu.

Zasedání výboru skončilo výzvou k ukončení ruské invaze na Ukrajině. „Mír je v současnosti nejdůležitějším nástrojem hospodářské politiky," řekla Nadia Calviñová, předsedkyně IMFC a španělská vicepremiérka a ministryně pro ekonomiku a digitalizaci. „Boj proti inflaci a ochrana těch nejohroženějších skupin při zvládání ekonomických problémů zůstává hlavní prioritou,“ uvádí se v prohlášení předsedkyně IMFC.

Závěry diskuse poskytují vodítka pro další práci MMF na příštího půl roku.

Mezinárodní měnový fond (IMF) byl vytvořen na konferenci konané v Bretton Woods (New Hampshire, USA) v červenci 1944. Na této konferenci byla také založena Skupina Světové banky - WBG - (World Bank Group). Jako sídlo IMF byl určen Washington D.C. V současné době je členem IMF 190 zemí. Podle Dohody o IMF (IMF Articles of Agreement) jsou hlavními cíli IMF:

  • podporovat mezinárodní měnovou spolupráci,
  • usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu,
  • podporovat devizovou stabilitu,
  • napomáhat vytváření mnohostranných platebních systémů,
  • učinit své zdroje dočasně dostupné členům majícím potíže s platební bilancí,
  • zkrátit trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů.

Česká republika je členem MMF od roku 1993. Jednou z významných oblastí vzájemné spolupráce jsou konzultace v rámci článku IV. Dohody mezi ČR a MMF, jejichž cílem je posoudit stav české ekonomiky a předložit doporučení pro další vývoj. Více na ČNB a vztahy k MMF.

Výroční zasedání MMF se konají pravidelně každý rok, tradičně ve Washingtonu. Přibližně jednou za tři roky jednání hostí jeden z členských států, v roce 2000 se konalo v Praze.

Mezinárodní měnový a finanční výbor (IMFC) je klíčovým orgánem pro debatu o strategickém směrování Fondu, radí a reportuje Radě guvernérů MMF v otázkách dohledu a řízení mezinárodního měnového a finančního systému, vč. reakcí na události, které mohou systém narušovat, posuzuje návrhy Výkonné rady na doplnění článků Dohody o MMF a radí Radě guvernérů v otázkách, které Rada považuje za relevantní. Výbor se schází obvykle dvakrát ročně, a to při jarním a podzimním zasedání MMF. Agendu jednání připravuje generální ředitelka MMF, diskutuje ji Výkonná rada a schvaluje předseda IMFC. Formálně je tato agenda poté přijata na jednání výboru. Z jednání se vydává tisková zpráva (komuniké) poskytující vodítka pro práci MMF na dalšího půl roku. Předsedou IMFC je od ledna 2022 španělská vicepremiérka a ministryně pro ekonomiku a digitalizaci Nadia Calviñová. 

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

ČNB na jednání Mezinárodního měnového fondu


Související odkazy