ČNB koncem ledna vydá trojici příležitostných dvacetikorun k 100. výročí vzniku československé měny

Česká národní banka koncem ledna zahájí oslavy 100. výročí zavedení československé koruny dvěma emisemi oběžných mincí a bankovek a vydáním historicky první pamětní bankovky. Tento počin bude předcházet unikátní výstavě na Pražském hradě, kde budou k vidění historická platidla spolu s největší zlatou mincí Evropy.

ČNB navazuje na úspěšnou podzimní emisi tří příležitostných dvacetikorun k 100. výročí založení československého státu s názvem Významné osobnosti československého státu a 30. ledna 2019 vydá další trojici oběžných dvacetikorun, tentokrát u příležitosti 100. výročí zavedení československé měny. Tři mince s nominální hodnotou 20 Kč ponesou portréty prvorepublikových národohospodářů, kteří mají významný podíl na stabilitě koruny po založení československého státu – prvního ministra financí Aloise Rašína, jeho pozdějšího nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila.

Vedle emise těchto příležitostných dvacetikorun bude ve stejný den emitována také oběžná bankovka s nominální hodnotou 100 Kč, která ponese logo oslav 100. výročí zavedení československé koruny. Tato stokoruna se bude od běžných bankovek v oběhu lišit přítiskem výročního loga České národní banky, umístěného na lícní straně v kuponu pod nominální hodnotou.

Příležitostné oběžné mince a bankovky s přítiskem vydá ČNB v omezeném množství 200 tisíc kusů od každého motivu. Tyto mince a bankovky se nedají objednat ani zaslat, možná je pouze výměna za jakékoli jiné české mince a bankovky, a to výhradně na územních pracovištích České národní banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Adresy a otevírací doby jednotlivých pracovišť jsou k dispozici na internetových stránkách ČNB. Platby kartou nebudou možné.

Výměna bude zahájena ve středu 30. ledna 2019 a potrvá až do vyčerpání zásob. ČNB stanovila maximální možné množství pro výměnu na tři dvacetikoruny od každého motivu a tři stokoruny s přítiskem na osobu, aby se platidla dostala k co největšímu počtu zájemců. Při návštěvě pracoviště ČNB si tak budou moci občané vyměnit maximálně devět dvacetikorun v celkové hodnotě 180 Kč a bankovky v hodnotě 300 Kč. Z důvodu zrychlení výměn doporučujeme, aby měli zájemci připravenou pětisetkorunovou bankovku.

Upozorňujeme, že klienti, kteří si budou chtít na pracovištích ČNB vyměnit poškozené bankovky nebo mince, nebudou mít přednostní vstup. Během distribuce příležitostných mincí a bankovky s přítiskem proto doporučujeme výměnu poškozených platidel v obchodních bankách.

Dvacetikoruny vydávané pod souhrnným názvem Významné osobnosti československé měny jsou oběžné mince s hodnotou svého nominálu. Je tak možné je používat k platbám za zboží a služby. Od běžné dvacetikoruny s portrétem svatého Václava na koni se budou tyto mince lišit rubovými stranami, které ponesou kromě své nominální hodnoty portrét Aloise Rašína, Viléma Pospíšila nebo Karla Engliše. Lícní strana mincí s českým lvem zůstává zachována.

O zahájení i průběhu výměny dvacetikorun a stokorun bude ČNB informovat na svých internetových stránkách a sociálních sítích Facebook a Twitter.

Tyto mince bude možné získat také později v mimořádné sadě šesti příležitostných oběžných dvacetikorun, které budou obsahovat i dvacetikoruny s portréty T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše vydané v říjnu 2018. Kolem poloviny letošního roku budou tyto sady k dostání v běžné kvalitě a již v prvním čtvrtletí roku 2019 i ve špičkové kvalitě (proof). 

Významné výročí naší měny, která plní roli pilíře československé a později české ekonomiky již celé století, připomene také pamětní stokoruna s portrétem Aloise Rašína. Její emise je naplánována na čtvrtek 31. ledna 2019. Tuto pamětní bankovku, jejíž prodejní cena bude zhruba desetinásobně vyšší, než je její uvedený nominál 100 Kč, si budou moci zájemci zakoupit pouze u smluvních partnerů ČNB

Od pátku 1. února do neděle 28. dubna 2019 se bude v Císařské konírně Pražského hradu konat výstava České národní banky nazvaná 100 let česko-slovenské koruny. V rámci expozice si budou moci návštěvníci prohlédnout vzácné československé mince a papírové peníze, zlaté slitky, medaile či originální návrhy československých bankovek od Alfonse Muchy nebo Maxe Švabinského. Vystavena bude také zlatá vysokohmotnostní mince nominální hodnoty 100 milionů Kč, kterou nechala ČNB vyrobit právě k tomuto významnému výročí.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Podoba mincí 20 Kč

Oběžné mince 20 Kč – A. RašínOběžné mince 20 Kč – K. Engliš

Oběžné mince 20 Kč – V. PospíšilOběžné mince 20 Kč

 

Podoba lícní strany bankovky 100 Kč s přítiskem

Bankovka 100 Kč s přítiskem