Bankovka 100 Kč vzor 2019 – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB)

Bankovka 100 Kč vzor 2019 – líc

Bankovka 100 Kč vzor 2019 – rub

Česká národní banka vypsala v říjnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu bankovky 100 Kč vzor 2019, která bude vydána ke 100. výročí budování československé měny od jejího zavedení v roce 1919, s uzávěrkou dne 19. ledna 2018.

Vypsání ceny se účastnilo 15 výtvarníků, kteří předložili celkem 17 grafických návrhů. Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 30. ledna 2018. Odbornými poradci byli za ideovou náplň bankovky bývalý ředitel peněžní sekce JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert, za technickou realizaci zástupci Státní tiskárny cenin Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí přípravy tiskových desek a figurální rytec Martin Srb a jako nezávislý grafik bývalý vedoucí litograf Státní tiskárny cenin Lubomír Hogenauer.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 9 návrhů, které se vyznačovaly nižší výtvarnou úrovní, nevystižením tématu a portrétu. Ve druhém kole získaly čtyři návrhy základní odměnu a jeden návrh zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení. Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle názoru komise a odborných poradců byly na nejvyšší výtvarné úrovni, nejlépe zachytily zadané téma a byly nejvhodnější pro realizaci z hlediska grafických a ryteckých prací. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademické malířky Evy Haškové za vynikající výtvarnou úroveň, zvládnutí specifik bankovkové grafiky, výstižný portrét a krásný soulad obou stran. Druhou cenu obdržel návrh MgA. Pavla Hrubého za moderní a netradiční pojetí vzhledu bankovky. Třetí cenu udělila komise návrhu akademického malíře Zdeňka Netopila za kompoziční řešení a nápaditý ornament na líci.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. března 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci bankovky podle návrhu akademické malířky Evy Haškové.