Zlatá 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 422 kB)

Zlatá 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 100 000 000 Kč mince, která bude vydána ke 100 letům česko-slovenské koruny, s uzávěrkou dne 16. listopadu 2017.

Vypsání ceny se účastnilo 14 výtvarníků, kteří předložili celkem 12 sádrových návrhů (dva návrhy byly předloženy ve spoluautorství). Vyhodnocení uměleckých návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 28. listopadu 2017. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce Státní banky československé a České národní banky a jeden z tvůrců české měny JUDr. Leopold Surga, hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert a expert sekce měnové PhDr. Jan Filáček, Ph.D.

Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole komise nevyřadila žádný návrh, neboť všechny modely měly profesionální úroveň a neobsahovaly závažné výtvarné či technické nedostatky a věcné chyby ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole získalo 6 návrhů základní odměnu a 3 návrhy zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle názoru komise a odborných poradců byly na nejvyšší výtvarné úrovni nebo nejlépe zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za vynikající sochařské ztvárnění obou stran. Autor na lícní straně zdůraznil zrod československé měny kolkem z roku 1919 a současnost je zde prezentována logem ČNB. Dominantou rubové stany návrhu je monumentální český lev a motiv nejznámější československé mince z roku 1922. Druhou cenu obdržel návrh Mgr. Marie Šeborové za kompoziční řešení zemských znaků Republiky československé na líci a rozvržení dějin do šesti období, charakterizovaných vždy dobovým emblémem (logem) centrální banky a typickou mincí dané doby. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Jakuba Oravy za monumentální sochařské ztvárnění tématu a výrazný motiv královské koruny ze současné korunové mince.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 14. prosince 2017 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla.