ČNB je znepokojena situací v Union bance

Česká národní banka je znepokojena včerejšími neobvyklými událostmi týkajícími se Union banky, a.s.. Prohlášený konkurs na Union banku je plně v kompetenci soudu, ale dle názoru ČNB k prohlášení došlo za neobvyklých okolností.

Podle stanov Union banky může o změně obchodní firmy a sídla společnosti rozhodnout pouze valná hromada banky. Česká národní banka nemá žádné informace o tom, že by se konala jakákoliv valná hromada splňující zákonné požadavky.

Centrální banka dnes jednala se správcem konkursní podstaty a upozornila ho, že je povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození zájmu vkladatelů a porušování zákonných povinností banky.

Union banka, a.s., je ve smyslu zákona o bankách nadále bankou, přestože je s ní v současné době vedeno správní řízení o odnětí licence. Česká národní banka proto bude činit veškeré kroky, které zákon o bankách umožňuje regulátoru bankovního sektoru, aby byla nejasná právní situace vyjasněna. ČNB je připravena spolupracovat s dalšími zainteresovanými státními institucemi včetně orgánů činných v trestním řízení. ČNB dnes informovala o situaci v Union bance i nejvyšší státní zástupkyni. Česká národní banka dnes jednala i s představenstvem Union banky a.s.

Představenstvo Union banky předalo centrální bance rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí o odnětí bankovní licence ve správním řízení ze dne 18.3. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence tak není pravomocné a bankovní rada ČNB o rozkladu Union banky rozhodne nejdéle do 30 dnů.

Fond pojištění vkladů, bez ohledu na prohlášený konkurs, pokračuje v přípravě výplaty pojištěných vkladů. Výplaty vkladatelů budou zahájeny nejpozději do 21.5. 2003.

A.Frišaufová, mluvčí ČNB

Praha, 2/4/2003