ČNB emituje zlatou 2500 Kč minci s motivem „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ z cyklu Kulturní památky technického dědictví

Česká národní banka vydává dne 3. října 2007 do oběhu čtvrtou zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví - Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi. Autorem mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Na lícní straně mince je průčelí vodní mlýnu ve Slupi a stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Při levém, spodním a pravém okraji mince je název cyklu "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ'. Pod průčelím vodního mlýnu se nachází název státu "ČESKÁ REPUBLIKA' a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "2500 Kč'. Značka České mincovny je umístěna při spodním okraji mince mezi označením nominální hodnoty a druhým slovem názvu cyklu. Na rubové straně mince je soustava čtyř mlýnských kol a nad ní dobový znak vodního mlýnu ve Slupi. Při levém, horním a pravém okraji mince je neuzavřený opis "VODNÍ MLÝN VE SLUPI' a letopočet "2007'. Iniciály autora mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, jsou umístěny pod dobovým znakem vodního mlýnu ve Slupi.

V letech 2006 až 20010 vydává Česká národní banka cyklus deseti zlatých mincí s názvem "Kulturní památky technického dědictví', kterým má být nejširší veřejnosti připomenuto významné kulturní dědictví naší země, památky technického charakteru. Při výběru památek prezentovaných v rámci cyklu byl kladen důraz nejen na různorodost zastoupených památek, ale také na zastoupení různých českých a moravských regionů. První mince z tohoto cyklu byla vydána v květnu 2006 a byla věnována ruční papírně ve Velkých Losinách. Autorem mince byl pan Luboš Charvát. V říjnu loňského roku vyšla druhá mince věnovaná observatoři v pražském Klementinu autora Josefa Oplištila. Letos v květnu byla emitována mince, jejímž tématem byl Ševčinský důl v Příbrami - Březových Horách. Autorem mince byl opět pan Luboš Charvát.

Všechny vydávané mince mají nominální hodnotu 2500 Kč, průměr 22 mm a hmotnost 7,78 g (1/4 troyské unce). Síla mince se liší v návaznosti na výšku reliéfu. Mince jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9 a vydávají se ve dvojím provedení ražby, které má rozdílnou povrchovou úpravu a hranu. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele mají mincovní pole s vysokým leskem a matovaným reliéfem a jejich hrana je hladká. Ke každé minci je přiložena katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Plastické vyobrazení mince je na kartu vyraženo přes zlatou fólii technikou tzv. suché pečeti. Text se  základními údaji o minci je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro běžné i proofové mince je společná.

Příští rok vyjdou další dvě mince - Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci, jejímž autorem se již potřetí stal pan Luboš Charvát, a mince Technická památka pivovar v Plzni. Na rok 2009 se připravuje emise mincí Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem a Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově. Celý cyklus bude zakončen v roce 2010 mincemi Kulturní památka hamr v Dobřívi a Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě.

Prodej pamětních mincí fyzickým osobám zajišťuje Česká národní banka prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem.

 

Podrobnější popis a zobrazení mince

 

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB