ČNB: Vkladatelé se nemusí obávat, že by bez jejich souhlasu kdokoliv z jejich účtu inkasoval libovolnou částku.

Reakce na článek uveřejněný v Euru č. 39 dne 22. 9. 2008 pod názvem „Konec inkasa v Čechách“.

Čtenáři výše uvedeného článku mohli nabýt dojmu, že poté, co bude do českého právního řádu transponována směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, bude moci kdokoliv strhávat z účtu bez souhlasu majitele formou inkasa libovolnou částku, přičemž majitel účtu si může zpětně na bance vyžádat vrácení – služba tedy bude rizikovější a dražší.

Uvedené informace jsou zavádějící, a to z těchto důvodů:

  1. Směrnice o platebních službách umožňuje jak systém inkasa, který doposud v České republice v oblasti korunových plateb funguje (souhlas s inkasem předává plátce předem své bance), tak i systémy jiné. Vše záleží na dohodě uživatele a poskytovatele platební služby (klienta a banky). Bankám tedy v tomto směru „Brusel“ používání jednoho nebo druhého systému nijak nepředepisuje. To byl zásadní požadavek, který ČR při projednávání směrnice v rámci struktur EU vznesla – a úspěšně.
  2. Směrnice o platebních službách vyžaduje, aby ke každé platební transakci dal plátce souhlas, a to způsobem, na kterém se poskytovatel a uživatel platební služby (banka s klientem) dohodnou (např. předem či poté, přímo či zprostředkovaně apod.). Bankám tedy v tomto směru „Brusel“ používání způsobu vyjádření souhlasu „ex post“ nijak nepředepisuje.
  3. Česká republika není spolu se Slovenskem jedinou zemí, která používá systém inkasa, tak jak jej doposud v ČR známe. Takovými zeměmi jsou například i Itálie nebo Finsko.
  4. Některé problémy, které banky v článku zmiňují (potřeba „najet na německý systém, zatím jenom u eurových plateb“), do určité míry existují, nejsou však způsobeny směrnicí o platebních službách, ale tzv. SEPA rule book, což jsou pravidla dohodnutá pro (některé) platby v euru českými bankami a bankami z jiných států EU na půdě tzv. Evropské platební rady (soukromá evropská zájmová bankovní asociace). Ani zde však problémy vylíčené v článku neplatí beze zbytku (výlučně na eurová inkasa, a nikoliv nutně na všechna domácí eurová inkasa) a české banky společně s např. slovenskými, italskými a finskými se snaží tato pravidla doplnit tak, aby umožňovala vnést do oblasti eurových inkas alespoň některá podstatná pravidla, která v ČR doposud platí pro inkasa v české měně. Mají v tomto směru plnou podporu jak České národní banky a Ministerstva financí, tak Evropské komise, do dohody samotné však nikdo kromě bank zasahovat nemůže. Tato snaha slaví určité úspěchy – již dnes „SEPA rule book“ obsahuje ustanovení, která umožňují požadovat předchozí souhlas plátce daný jeho bance jakožto doplňkovou službu, nebo ustanovení o předchozí fakturaci, která plátce na chystané inkaso s čtyřtýdenním předstihem upozorní.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB