ČNB 4. června otevře své dveře veřejnosti

Česká národní banka po třech letech otevře své prostory pražské centrály široké veřejnosti. Stane se tak při příležitosti 90 let od založení Národní banky Československé. Základním mottem Dne otevřených dveří v sobotu 4. června bude „Porovnání činností centrální banky před 90 lety se současností“.

Pro návštěvníky budou v hlavní budově připraveny tři prohlídkové okruhy. První okruh provede zájemce rozhodujícími místy banky a seznámí je s tím, jak ČNB naplňuje svůj zákonný mandát zejména v oblasti peněžního oběhu, platebního styku a cenové i finanční stability. Návštěvníci si budou moci potěžkat zlatou cihlu, navštíví pracovnu guvernéra a zasedací místnost bankovní rady, v níž se rozhoduje o měnové politice. Druhý okruh nabídne možnost navštívit výstavu „Lidé a peníze“ v Expozici ČNB, která je umístěna v původním trezoru a představuje historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům. Samostatnou část bude stejně jako v minulosti tvořit expozice speciálních útvarů Policie ČR v prostorách garáží.

V Kongresovém centru ČNB, které se nachází v budově bývalé Plodinové burzy, budou mít návštěvníci možnost účastnit se v průběhu dne přednášek členů bankovní rady a prohlédnout si výstavu z historie Plodinové burzy. Dalším programem bude několik vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Dny otevřených dveří vnímám jako výjimečnou možnost přiblížit návštěvníkům, co se děje za zdmi budovy centrální banky a jak tyto činnosti ovlivňují náš každodenní život. Letos má tato akce pro mne i osobní rozměr, jelikož se loučím s institucí, v jejímž čele jsem stál 6 let,“ uvedl guvernér Miroslav Singer, jemuž koncem června vyprší šestiletý mandát.

Den otevřených dveří se koná pošesté od vzniku ČNB v roce 1993. Naposledy se zájemci mohli do centrální banky podívat v roce 2013, kdy budovou prošlo téměř 6 tisíc návštěvníků.

Více informací o Dni otevřených dveří je k dispozici na webu ČNB na adrese www.cnb.cz/DOD2016 a také na profilech České národní banky na sociálních sítích #DenvCNB.

Marek Zeman
Ředitel odboru komunikace ČNB